מדהים ומשמח לראות איך שהתורה מאחדת את כל בני ישראל.
אשרי העם שככה לו. אשרי העם הם לומדך.