הרבנים בפסקי הלכה בעקבות מזג האוויר העשויים להביא לידי סכנה. הראשון לציון הגר"י יוסף: "חובה להישמע להנחיות הבטיחות של הגורמים המקצועיים". הרב רצון ערוסי: "יש להימנע או להצטמצם מאוד מאוד מקיום המדורות הללו בל"ג בעומר"

מרן הראשון לציון הרה"ר הגר"י יוסף מפציר בקריאת קודש להיזהר ולהישמר בהדלקת המדורות לרגל ל"ג בעומר בעקבות תנאי מזג האוויר העלולים לגרום לאיבוד שליטה על האש.

במכתבו פונה הראש"ל להרבות בלימוד התורה ובאהבת חינם, אך במיוחד להיזהר בעת הדלקת המדורות, "השנה יום ל"ג בעומר שנת תשע"ח, מתריעים גורמי החיזוי והבטיחות מפני מזג אוויר קשה העלול לגרום לסיכון חיים בעת הדלקת המדורות".

עוד מוסיף הראש"ל הגר"י יוסף כי "על פי ההלכה, על אף חשיבות היום, חובה להישמע להנחיות הבטיחות של הגורמים המקצועיים ולנהוג בהדלקת המדורות בכל עיר ועיר על פי הנחיותיהם בלבד. ושומע לנו ישכון בטח."

מכתב זה של הראש"ל התפרסם לאור פנייתו של נציב כבאות והצלה, רב טפסר דדי שמחי, אל מרן הראשון לציון הרה"ר הגאון הגר"י יוסף המתריע מסכנה ממשית בהדלקת מדורות ל"ג בעומר בשל מזג האוויר הצפוי.

הרב רצון ערוסי כותב: "הובא לידיעתי שגורמי הבטיחות מזהירים מאוד מפני קיום המדורות בל"ג בעומר השנה בגלל השרב הכבד ובגלל הרוחות. שמעתי שכב' מרן הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א קרא לזהירות גדולה מאוד. כבר לפני כן קרא לבני תורה, צריכים ביום הזה להרבות בלימוד תורה ולא לבזבז את הזמן שעות על גבי שעות כדי להגיע למירון.

"משום כך, אין צל של ספק שבהצטרף שני הגורמים הללו של סכנות בטיחות וביטול הזמן יש להימנע מללכת למקום שעלול להיות מסוכן לרבים במיוחד בעת הזו שאנחנו רואים שיש הסתר פנים גדול מאוד, ובעוונותינו המרובים מלבד איומי המלחמה וההתגרויות של אוייבנו מסביב, גם האסון הגדול שאירע למכינה הצבאית, ובמיוחד בימים הללו של ימי ספירת העומר.

"לכן אני מורה לשואלים אותי כי יש להימנע או להצטמצם מאוד מאוד מקיום המדורות הללו בל"ג בעומר.

"כמו כן, כבר מזמן התייחסנו אל הנושא החשוב הזה שנכשלים בו רבים, שדיבר בו גם כב' הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א, שגונבים מאתרי בנייה או מכל מיני מקומות חפצי שריפה שהם פרטיים לחלוטין. דבר זה הוא אסור באיסור גמור, מלבד הסכנה לילדים שיש בדבר. מה גם שלא אחת המבעירים אינם מכבים את השריפה והשריפה מתפשטת וגורמת לנזקים סביבתיים מאוד גדולים ומסוכנים.

"משום כך, אין צל של ספק שבהצטרף כל הדברים האלה יש לצמצם או אפילו לבטל את המדורות הענקיות הללו ויותר ויותר להרבות בלימוד תורה ובמצוות של גמילות חסדים, ובאהבת ישראל גמורה שאלו הם הסוד, והם היסוד אשר הביאו אותנו להיות בני ה', בני אל חי. שנזכה כולנו לשוב בתשובה שלמה, והשם יפרוש את משמרת השלום והשלמות הרוחנית עלינו במהרה בימינו אמן".

שימו לב: חשש איסור גזל במדורות ל"ג בעומר