מעמד מרומם התקיים השבוע במעונו של רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, לרגל סיום סדר נזיקין שנלמד על-ידי בחורי ישיבת "ארחות תורה" בשיעור מיוחד בדף היומי שנמסר בישיבה מידי יום בשעות בין הסדרים

מעמד מרומם התקיים השבוע במעונו של רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, לרגל סיום סדר נזיקין שנלמד על-ידי בחורי ישיבת "ארחות תורה" בשיעור מיוחד בדף היומי שנמסר בישיבה מידי יום בשעות בין הסדרים על-ידי הרה"ג רבי מאיר קניגסהפר שליט"א, בוגר הישיבה. המעמד התקיים בהשתתפות חתנו ראש הישיבה הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א.

לאחר סיום מסכת הוריות וסדר נזיקין ע"י מגיד השיעור שליט"א, זכו משתתפי השיעור לשמוע מרבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, דברי חיזוק מיוחדים במעלת התורה וקדושתה, ואושרם ורוממותם של עמלי התורה (המשא המלא ראה מסגרת).

השיעור נוסד והתקיים בעידוד רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, אשר התבטא בגודל חשיבות ניצול הזמן להספיק עוד ועוד בידיעת התורה כמו שמוטל על כל אחד ואחד חיוב ידיעת הש"ס, ואשרי מי שזוכה לזה. יצוין כי הסיום על מסכת יבמות נערך במעונו כאשר רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, האריך בחשיבות השיעור, ושמח ושר יחד עם בני החבורה בשמחה לגומרה של תורה "אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו".

כמו כן זכו הלומדים והסיום הקודם על סדר נשים נערך במעונו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, אשר שיבח מאד את ניצול הזמן של תלמידי הישיבה להספיק ולקנות עוד ידיעות בש"ס.