בדבריו בסעודה שלישית תקף מרן האדמו"ר מויז'ניץ את חילולי השבת שנגרמו לנוכח מרוץ האופניים שנערך השבת ברחבי הארץ והביע צער וכאב רב • JDN מעביר את דברי המחאה במלואם

כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א התייחס השבת בדבריו בשלחנו הטהור בשעת רעווא דרעווין לחילולי השבת שנגרמו בעקבות מרוץ האופניים שנערך השבת ברחבי הארץ בהשתתפות רוכבים רבים ואלפי צופים.

האדמו"ר מחה בחריפות על חילולי השבת, ועמד על חומרת הדבר נוכח העובדה שאלפים רבים שהו במירוץ, אותו איבטחו שוטרים רבים, בעלות של כ-7 מליון שקלים שמקורם בקופת המדינה.

האדמו"ר אף ביקש לחזק בדבריו את ידי שלוחי דרבנן וקרא להם להמשיך במלאכתם מבלי לסגת לאחור.

"מתוקף תפקידי כחבר מועצת גדולי התורה אני חייב למחות נגד חילולי השבת שנערכים בעיצומה של שבת על ידי מירוץ ברחובות הארץ", פתח האדמו"ר בזעקת המחאה.

"אמנם באופן רשמי המירוץ נערך ע"י גויים, אבל אלפי יהודים משתתפים וצופים במרוץ הזה. תקציבים רבים ניתנו לקיום המרוץ, גם בשל המוני אנשי האבטחה החייבים לדאבוננו לחלל את השבת בשל כך, ועלינו להביע זעקת כאב ומחאה"

האדמו"ר המשיך להביע את כאבו: "שלוחי דרבנן השתדלו ופעלו רבות כדי לבטל את המירוץ, אבל לדאבוננו לא עלתה בידם, למרבה החרפה וגודל הצער. הכאב גדול ונוקב ביותר. עלינו לפרסם באוזני כל אלו הנקראים 'מנהיגים' בארץ ישראל, ש"היא לא תצלח", על פגיעות בקדשי שמים אסור לשתוק, והרי המחלל שבת דינו כגוי גמור"

"סבורני שאם כלל ישראל יתאחד יותר, ונעמוד באחדות שכם אחד על משמר חוקי התורה וקדשי השם יתברך, נצליח יותר, וכוח השפעתנו יגדל למען חיזוק האידישקייט וקיום רצון השם".

"יחד עם זאת, על השליחים העומדים בחזית בשמירת קדשי ישראל, לדעת ולהכיר בכוחם, 'להודיע לבני האדם את גבורותיו', עליהם לנצל את כוחם. למרות כל המערכות שעליהם לנהל חדשים לבקרים אל יירתעו ואל יסוגו אחור, אף שהרשויות אינם מטים אוזן. הם הרי פועלים לפי האינטרסים שלהם, וכשמשתלם להם הם קשובים לבקשותינו.

"הרבה כאב ועגמת נפש עברו על יראי השם בארץ ישראל מאז שנת תש"ח. כ"ק אבי זי"ע סיפר לי בכאב גדול, שלפני שבעים שנה היו שאמרו שהנה הגיעה 'אתחלתא דגאולה', אבל גדולי ישראל הבינו כבר אז וזעקו שאלו האומרים כך טחו עיניהם מראות, והם טועים לגמרי. רבות ניתן להאריך ולהרחיב בנושא, בשעה זו מתפקידנו למחות, ולהביע את גודל הכאב. אסור לנו לעבור על כך בשתיקה.

"הם אינם מבינים אותנו כלל. אם יחללו את יום ה' באייר, הם הרי לא ישתקו, ויענישו על כך, ואילו לפגוע בשבת קדשנו שניתנה לנו בהר סיני מפי הגבורה ושהיא קביעא וקיימא – זה מותר?! לא יעלה על הדעת. הרי כמה חילול שבת נגרם בעקבות המרוץ, אסור לתת יד ולגרום חילול שבת כזה"

"השם יתברך בוודאי יעזור" חתם האדמו"ר את מחאתו האדירה, "שבזכות שמירת השבת יושפעו עלינו שפע השפעות טובות בכל השטחים, שנזכה לקבל את התורה הקדושה בלב שמח, ולבנין בית המקדש בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".

יצויין, כי במירוץ "היוקרתי והגדול בעולם", שנערך במשך שלושה ימים ברחבי הארץ, משתתפים קרוב ל-200 רוכבים, נאלצים לאבטח אותו כששת אלפים שוטרים וצופים בו מליוני אדם מרחבי הארץ והעולם.

במהלך השבת הוא נערך בערים חיפה ותל אביב, ולווה בחילול שבת המוני ומחפיר.