אילוסטרציה. pixabay

מועצות גדולי וחכמי התורה: "להתחזק בתפילה לשמירה מפני פגעי הטכנולוגיה"

מועצות גדולי וחכמי התורה של אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס בקריאה משותפת נגד פגעי הטכנולוגיה וקריאה ליום תפילה בערב ראש חודש סיוון הבעל"ט, "העתיר מעוז מעומק לב על נפשותינו ונפש בנינו ובני ביתנו, שינצלו מרדת שחת בעטיים של פגעי הטכנולוגיה"

תחת הכותרת "על כן באתי לבקש ולחנן מלפניך", יוצאים גדולי ישראל, מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומועצת חכמי התורה של ש"ס בקריאה משותפת ונדירה נגד פגעי הטכנולוגיה.

"נקודת הלב של כשרי ישראל, דאגתם וחרדת עולמם – לראות את בניהם ובנותיהם אחריהם, ממשיכים בדרכי אבות וצועדים בנתיבותיהם מדור לדור; לעשות רצון הבורא יתברך באמונה שלימה, באהבה וביראה, מבלי שיהא חלילה, כל פרץ וכל יוצאת וכל צווחה.

"לדאבת כל לב, גבר בדורנו נסיון פגעי הטכנולוגיה, והיצר הרע השקט לא יוכל, ומתחדש בכל יום באופנים שונים, להוריד נפשות אלי שחת על ידי האינטרנט והמכשירים האסורים. ואמנם, חלה התעוררות גדולה בציבור החרדים לדבר השי"ת להתרחק ולהישמר מכל אלו, אך עדיין יש מי שנלכדים ברשת האיומה.

"קולות שבר של קרובים אל החללים – אנשים ונשים, מבוגרים וצעירים, שנתפסו במלכודת זו ואיבדו את עולמם הנצחי ואת משפחתם, רח"ל – עודם נשמעים, ומוטל עלינו להתחנן אל השי"ת שיסיר מעמנו את הנסיון הזה, ויגדור את הפירצה הנוראה. ועל כן קוראים אנו לאחינו כל בית ישראל, כל קהילה וקהילה בתוכה – להתאסף ולהתכנס ליום תפילה והתעוררות בערב ראש חודש סיון הבעל"ט ולהעתיר מעוז מעומק לב על נפשותינו ונפש בנינו ובני ביתנו, שינצלו מרדת שחת בעטיים של פגעי הטכנולוגיה וגרורותיה ההרסניות, רח"ל, ויסיר מעלינו הנגע הזה.

"וכידוע מרבוה"ק, שיום ערב ראש חודש בכלל וערב ראש חודש סיון בפרט, הוא זמן מסוגל לתפילה ובקשה על הצאצאים שילכו בדרך השם בלי הרהור חטא ועוון כלל, ויאמרו בציבור תפילות ופרקי תהילים כל קהילה כמנהגה. וכאשר בעוה"ר צרות רבות סבבונו, ושמועות באות על חולים בגוף ובנפש ושאר צרות ומצוקות, על כן יכללו הרבים בתפילתם תחינה לפני אבינו שבשמים שיושיענו מכל צרותינו, והיתה הרווחה ליחיד ולכלל.

"עומדים אנו לקראת היום הגדול תכלית הבריאה, יום קבלת התורה, בו כל המומין, בגוף ובנפש נתרפאו, יקבלו הציבור כאיש אחד בלב אחד להוסיף שמירה על עצמם ועל בני ביתם מפני כלי המשחית הללו, ויראה כל אחד לבדוק היטב עצמו וביתו, ובמקום הצורך, לתקן ולחזק הנדרש. והבורא יתברך ישמע תפילת עמו ישראל ברחמים" – כותבים חברי המועצות.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן