צעד נוסף של ועדת הכלכלה בהגנה על הצרכן: ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הרחבת חוק הספאם ⋅ ח“כ מקלב: חוסמים את הספאם מבלי לפגוע יתר על המידה במסרים שחשוב שהציבור יקבל

ועדת הכלכלה אישרה השבוע לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של ח“כ אורי מקלב, וחברי כנסת נוספים, לתקן את חוק התקשורת כדי לסגור פרצות בחוק ולהרחיב את האיסור על שיגור דבר פרסומת. יו“ר הוועדה, חה“כ איתן כבל, התייחס להצעה ואמר כי היא נועדה לטפל בתופעה שבה גופים מסוימים למעשה נכנסים לחצר הפרטית של הציבור.

כיום, החוק אוסר שיגור פרסומות באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית או מסרונים מבלי קבלת הסכמה מפורשת מראש, אולם ח“כ מקלב הבהיר כבר בעת הכנת החוק לקריאה ראשונה, כי למרות החוק הקיים, קיימת תופעה של משלוח מסרים חדשותיים או תכני רכילות עם פרטי מידע חלקיים, כדי לגרום לנמען לחייג למספר שהתקבל.

כמו כן, ציין כי יש תופעה נוספת של חיוג באמצעות מערכת אוטומטית וניתוק לפני מענה, וזאת, כדי לגרום לנמען לחזור למספר שממנו התקבלה השיחה ולקבל את המסר או דבר הפרסומת. הצעת החוק הזו מגיעה על מנת לתקן את החוק הקיים, ולהגדיר גם את ההודעות הללו כדואר זבל האסור במשלוח.

כאמור, הוועדה קיבלה את ההצעה ואישרה להרחיב את האיסור להפיץ לציבור הרחב גם מסרים הכוללים הצעה להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלתו. עם זאת, בהצעה שאושרה נקבע כי היא לא תחול על המדינה ומוסדותיה וכן על מסרים שתכליתם העברת מידע מגופי ההצלה שנועדו לשם מילוי תפקידם. עוד אושר כי שר התקשורת יוכל להרחיב את ההחרגה לגופים ומסרים אחרים, וזאת באישור ועדת הכלכלה.

ח“כ מקלב אמר לאחר אישור ההצעה כי את התוצאות של התקדמות בחסימת הספאם רואים בשטח. הוא הסביר כי בהתחלה היו פרסומות שנאסרו, לאחר מכן החלו מוסדות שונים להטריד את הציבור גם בהודעות ובקשות לתרומה וגם זה טופל, וכעת תטפל ההצעה בהטרדת הציבור במסרים שהוא לא מעוניין לקבל. ”התגלתה בפנינו תופעה של השתלטות על החיים של הציבור, כך שאי אפשר להחזיק טלפון בלי לקבל
מסרים ופרסומות, ובהצעה הזו, באנו לחסום זאת מבלי לפגוע יתר על המידה במסרים שחשוב שהציבור יקבל“.

הידיעה התפרסמה במקור בעיתון 'יום ליום'