הצעת החוק, אותה הגיש ח"כ מיקי זוהר ממפלגת הליכוד, קובעת מדרג שכר חדש בקרב הפוליטיקאים והשופטים על בסיס רמת הבכירות שלהם. דה מרקר מדווח כי במשרד האוצר מתנגדים להצעה, שלהערכתם תעלה כ-100 מיליון שקל בשנה

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון היום (א') בהצעת חוק של מיקי זוהר, שמטרתה להעלות באופן ניכר את שכר ראש הממשלה, השרים וחברי הכנסת. ההצעה קובעת מדרג שכר חדש בקרב הפוליטיקאים והשופטים על בסיס רמת הבכירות שלהם.

בעיתון הכלכלי דה מרקר דווח כי במשרד האוצר מתנגדים לעדכון, שמשמעותו זינוק בשכרם של רבים מהפוליטיקאים, והשלכות רוחביות על השכר ברחבי המגזר הציבורי. העלות המוערכת של המהלך, לפי משרד האוצר, היא כ-100 מיליון שקל בשנה.

בינואר האחרון עודכן שכרם של השרים וראש הממשלה. אחרי העדכון, שכרם של ראש הממשלה ויו"ר הכנסת הוא 49.5 אלף שקל בחודש ברוטו. על פי הצעת החוק של זוהר, שכרם של השניים יושווה לשכרו של נשיא המדינה – כ-56 אלף שקל בחודש. גם שכר נשיאת בית המשפט העליון, שהוא כיום כ-46 אלף שקל בחודש, יושווה אליהם.

שכר השרים, שהושווה בינואר לשכר יו"ר האופוזיציה – 44 אלף שקל – אמור לקפוץ לפי ההצעה של זוהר ב-5,000 שקל, ל-49 אלף שקל בחודש. שכר סגני השרים, שעלה בינואר מ-36 אלף שקל בחודש ל-39 אלף שקל בחודש, יעלה לפי ההצעה ל-46 אלף שקל בחודש. כמו כן, זוהר מציע כי שכר חברי הכנסת יעלה מ-39 אלף שקל בחודש ל-42.5 אלף שקל בחודש.

המטרה של ההצעה היא לעשות סדר במנגנונים שלפיהם נקבע שכר השרים, הח"כים והשופטים כיום, ולקבוע את כולם ביחס לשכרו של נשיא המדינה. נכון להיום, שכר הח"כים, השרים וראש הממשלה נקבע בכנסת. החלטות היסטוריות הביאו לפערים ביניהם. כך, למשל, שכר הח"כים צמוד לשכר הממוצע במשק, ואילו שכר השרים צמוד למדד המחירים.

לפי ההצעה של זוהר, שכר הנשיא – וכל יתר בכירי המגזר הציבורי הצמודים אליו – ייקבע על ידי ועדה ציבורית שתוקם במיוחד לשם כך. בנוסף, זוהר מציע כי שכר נשיא המדינה יתעדכן מדי 1 בינואר, לפי ממוצע בין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע במשק בשנה שחלפה. הוועדה הציבורית שתוקם לשם כך רשאית לקבוע כי בשנה מסוימת או בחלק ממנה לא יתעדכן השכר.

הוועדה הציבורית תורכב משלושה חברים שלא היו פעילים במערכת הפוליטית קודם למינויים. אחד מהם איש אקדמיה שימונה על ידי נשיא המדינה, השני שופט לשעבר בבית המשפט העליון או המחוזי, והשלישי דיין שימנו הרבנים הראשיים לישראל.