Miriam Alster/Flash90

מהאפוטרופוס לציבור: הממשלה אישרה הצעה להגדלת היצע הדיור הציבורי

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר האוצר משה כחלון ולפיה יגדל היצע הדיור הציבורי על ידי שימוש בדירות שנרשמות על שם המדינה לאחר שהאפוטרופוס הכללי פסק מלנהל אותם. כחלון: "מדובר בבשורה של ממש עבור משפחות רבות שמחכות יותר מדי"

הבוקר (א'), אישרה הממשלה את הצעת שר האוצר, משה כחלון, לשימוש בדירות המועברות מהאפוטרופוס הכללי לטובת זכאי הדיור הציבורי. זאת, במסגרת מאמצי הממשלה למתן פתרונות לדיור הציבורי. על פי לשון ההחלטה החשב הכללי במשרד האוצר יגבש המלצות לשימוש בדירות שיועברו לקניין המדינה, בהתאם להוראות חוק האפוטרופוס הכללי.

הצעת ההחלטה מפרטת כי המלצות החשב הכללי יתייחסו למספר נושאים בהם התאמת הדירות האמורות לשימוש כדירות דיור ציבורי בכל הקשור לשווין, לשימוש הנוכחי בהן וגם בזכויות קיימות לגביהן לדיירים נוכחיים ולצדדים שלישיים. במקביל, החשב הכללי גם יבחן את המחוייבות של המדינה כלפי מתעניינים בנכסים אלו וידאג שזכויותיו לא ייפגעו. בנוסף, על החשב הכללי גם לבחון את ייעוד הנכס והתאמתו לשמש כדירות דיור ציבורי.

בהתאם לחוק האפוטרופוס הכללי, מעביר האחרון למדינה נכסים שתמה תקופת הניהול שלהם על ידי המדינה ובית המשפט השתכנע כי אין הצדקה להמשיך ולנהל אותם. בהצעת ההחלטה מציינים במשרד האוצר כי מידי שנה מועברים כעשרה נכסים מהאפוטרופוס הכללי במסגרת הליך זה כאשר הנכסים נרשמים על שם המדינה ועוברים לניהול חטיבת הנכסים, רכז ולוגיסטיקה בחשב הכללי במשרד האוצר.

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה נכתב כי מדובר במהלך נוסף במסגרת מאמצי הממשלה למתן פתרונות לדיור הציבורי. נזכיר כי נכון להיום רשימות ההמתנה של זכאי הדיור הציבורי במשרד הבינוי והשיכון עומדת על כ-2,300 משקי בית שממתינים לקבלת דירה בדיור הציבורי בתוספת עוד קרוב ל-30 אלף זכאים של משרד הקליטה. הצעת החלטה זו עתידה לשחרר דירות נוספות להגדלת ההיצע, אולם כפי שנכתב, מדובר רק בכ-10 דירות מידי שנה, כך שלא מדובר בתוספת משמעותית. עוד נזכיר כי בשבוע שעבר פורסם כי במשרד האוצר בוחנים העברת כמות גדולה של דירות דיור ציבורי לזכאים ללא תמורה. ההערכות מדברות על בין עשרת אלים דירות לכ-15 אלף דירות שיעברו לזכאים שאינם יכולים לממן את הרכישה, על אף ההנחה המשמעותית שהמדינה מעניקה במקרים אלו.

עוד על פי הצעת ההחלטה, היא אינה צפויה להשפיע על תקציב המדינה ואינה מצריכה תוספת לכוח האדם הקיים. בחוות הדעת המשפטית המצורפת להצעת ההחלטה וחתומה על ידי אסי מסינג היועץ המשפטי של משרד האוצר מצוין כי אין מניעה משפטית להצעת ההחלטה. במקביל, מכיוון שנושא הדיור הציבורי נמצא תחת אחריות משרד הבינוי והשיכון, קיימת התייחסות גם של יועץ המשפטי של המשרד. התייחסות זו מעלה כי ההצעה לא תואמה עם משרד הבינוי והשיכון.

שר האוצר משה כחלון מסר כי "מדובר בבשורה של ממש עבור משפחות רבות שמחכות יותר מדי שנים לקורת גג במסגרת הדיור הציבורי. המהלכים שהובלנו בשנים האחרונות הביאו הלכה למעשה להגדלת מלאי הדירות, קיצור דרמטי של זמן ההמתנה הנדרש לדירה וצמצום תור הממתינים. הדאגה לזכאי הדיור הציבורי היא חלק בלתי נפרד מהמאבק הצודק לצמצום הפערים החברתיים בישראל"

2 תגובות

עבודה בעיניים!
עוד כותרת מבית היוצר של כחלון שחץ מלהפריע לא עשה כלום!
שיתחיל לעבוד במקום להוציא כל הזמן כותרות,

איזה יופי, 10 דירות כל שנה!! תוך 3500 שנה יפתרו את הבעיה. יחסית מהר

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *