טעות-צריך להתעלם מהם -והם כלים מאליהם,
כמו כן -חשוב מאוד לא לקרוא מה הם כותבים או מה הסיבות שלהם למה שהם עושים-מדובר בע"ז לכל דבר ועניין