ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיע הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של כ"ק האדמו"ר מקמינקא, הרה"צ רבי דוד הכהן ווייס זצ"ל. כשלקה בליבו והוא בן ס"ח שנים בפטירתו.

ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיע הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של כ"ק האדמו"ר מקמינקא, הרה"צ רבי דוד ישראל הכהן ווייס זצ"ל. כשלקה בליבו והוא בן ס"ח שנים בפטירתו.

כ"ק האדמו"ר זצ"ל הינו חתנו של כ"ק האדמו"ר מקמינקא זצ"ל, הגה"צ רבי אברהם יהושע העשיל בארון זצ"ל.

כ"ק האדמו"ר זצ"ל הנהיג את בית מדרשו בבורו פארק ורבים שיחרו לפתחו כדי לקבל ממנו עצה ותושיה.