מרן הגר"ח קנייבסקי ומרן האדמו"ר מויז'ניץ נועדו יחדיו בסיום עצרת תפילה שנערכה בראשות גדולי ישראל במעון האדמו"ר בבני ברק • השניים שוחחו על היסטוריית העיר בני ברק ועל הקרבה הגדולה שבין משפחת קנייבסקי לחסידות ויז'ניץ • ומדוע ביקש האדמו"ר להודות למרן הגר"ח?

נוֹעָדוּ יַחְדָּיו: גדולי ישראל התכנסו אמש (שני) במעונו של מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בבני ברק לעצרת תפילה והתעוררות שנערכה על ידי 'קופת העיר' לרגל ערב ראש חודש סיוון, שם אמרו בצוותא את תפילת השל"ה לישועת הכלל ובפרט.

בתום הכינוס ביקר מרן הגר"ח קנייבסקי בחדרו של מרן האדמו"ר מויז'ניץ, שם נועד עמו למשך זמן.

ל-JDN נודע, כי במהלך הביקור שוחחו השניים על ההיסטוריה של העיר בני ברק ואודות התקופה שבה קבעו בעל ה'קהילות יעקב' זצ"ל וגדולי הדור האחרים לצידו את צביונה הרוחני של העיר.

כן ציינו השניים את הקרבה הגדולה וארוכת השנים ששוררת בין משפחת קנייבסקי לבין חצר חסידות ויז'ניץ, כשבין היתר הזכירו את מנהגו של הסטייפלר זצ"ל להגיע מידי יום ביומו ומידי שבת בשבתו לטבילה במקווה של חסידות ויז'ניץ בבני ברק.

עוד העלו השניים את העובדה כי מרן הסטייפלר זצ"ל נהג למכור את חמצו בערב חג הפסח אצל האדמו"ר בעל ה'ישועות משה מויז'ניץ זצ"ל וליבדלחט"א אצל בנו האדמו"ר שליט"א בשנים הראשונות לכהנו כרב קריית ויזניץ.

במיוחד ציין האדמו"ר את תלמידי מוסדותיו שזוכים באופן תמידי לדלת פתוחה בהגיעם להיבחן במעונו של הגר"ח שליט"א, ועל כך הודה לו האדמו"ר ארוכות לפני שנפרד ממנו בברכת 'גוט יו"ט'.