שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, א' בסיוון ה'תשע"ח