היום, ר"ח סיוון, מתקיימת עליה המונית לציונו של הרה"ק ה'יד יוסף' מבוטושאטש ברומניה, שהיה מכונה דער קליינער בעש"ט. במקום רואים המתפללים ישועות למעלה מדרך הטבע ואם לא הצלחתם להגיע לשם, נפתח מוקד ישועות למסירת שמות לתפילה

היום יום ג' ר"ח סיון יעלו המונים חסידים אנשי מעשה וצאצאים מארץ ישראל ומאירופה לפקוד את ציון הגה"ק ר' יוסף אהרן מבוטשעטשא זי"ע ברומניה (תקצ"ה – תרע"ג) המכונה בשעתו דער קליינער בעל שם טוב על שם מופתיו הרבים והגלוים, והיה ידוע שכל מי שנגע בקלאמקע [ידית] דלתו היה שהיה דורך בחצרו כבר היה נושע ועשרות מופתים וישועות מסופר מחייו ומהעולים לפקוד את ציונו הקדוש בעיירת בוטשעטש ברומניה.

בהיותו בן י"ז שנה נסמך ע"י הגה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע להיות מנהיג ורבי בישראל וציווה לקרותו לעליה לתורה עליית שישי וקראהו בתואר 'מורה מורינו' ובשלחנו הטהור אף נתן לו זימון על הכוס ומוצאי שבת שלחו להיות רבי ואדמו"ר לחסידים, והפטיר עליו שהוא אחד מג' תלמידיו שזוכים להבין את דברי תורתו לעומקם, ואף לאחר מכן נסע אליו כמה פעמים לעיר בעלזא.

מלבד שהיה אדמו"ר ורבי היה ג"כ רב ואב"ד בעיר שם והפך את המקום למבצר של חסידות.

בהיותו כבן כ"ה כבר היה מפורסם וקדוש וטהור חוץ ממה שהיה גאון אדיר בכל מקצעות התורה ולחם במלחמתה של תורה עם גאוני זמנו, וביניהם ה'בית שלמה' וכתב אליו 'ישאו הרים שלום לנופך ספיר ויהלום כבוד מחו' ידיד עליון וידיד נפשי הרב הגדול המופלג בתו"י חסידא ופרישא המפורסם בישראל לשבח ותהל הכש"ת מוה' יוסף אהרן נ"י אבד"ק בוטשעטשא'. שימש כרב ואדמו"ר כ 60 שנים.

סירב לבקשת חסידיו לכתוב את דברי תורתו שנאמרו בשבתות וחגים ולא נתן להדפיסם, חוץ משנה אחת בה הגיע תלמיד חכם מופלג מגליציה שהעלה את דברי תורתו על הכתב וקיבל את הסכמתו להדפיסם, ומאותה שנה (תרס"ב או תרס"ג) יצא לאור הספר "יד יוסף" על התורה ומועדים.

דבריהם הם זכרונם מה שנדפס בספרו הקדוש 'יד יוסף' על התורה פרקי אבות, ציווה לפני פטירתו שידפיסו ונדפס ע"י בנו הרה"ק ר' אליעזר וואלף [השני] מבוטעשטשא זי"ע בשנת תרפ"ו ונדפס שם ג"כ מאמרים שתירגם הרה"ק ר' יצחק מאיר מרילוס זצוק"ל בסוף הספר תירגום מהספר לאידיש, כדי שיהיה שוה לכל נפש.

צאצאיו לקחו על עצמם להדפיס מחדש את הספר ולהוציאו לאור עולם, בברכתם ועידודם של אדמורי"ם ורבנים, ולכבוד היא"צ הוציאו לאור את חבורו "יד יוסף" על התורה חומש במדבר וספר "ארונו של יוסף" שהוא הספדים שנשא חתן רבינו זי"ע הרה"ק ר' דוב בער דרומער זצוק"ל מדארהוי..

ציונו הוא מקום ישועות עד עצם היום הז שנושעים שם בישועות למעלה מדרך הטבע, בשנותיו האחרונות עבר להתגורר בעיר דורוהוי (במקביל לכהונתו בבוצ'צ'אה).

נסתלק בשנת תרע"ג ונטמן באהל הציון ליד אביו הגה"ק ר' אליעזר וואלף בעיירה בוטעשטשא במחוז מולדובה ברומניה. יצויין שצאצאיו ממשיכי דרכו הם האדמו"רים לבית בוטשאטשא -בוטושאן.

"מוקד הישועות" למסירת שמות לתפילה 0527114455 עד היום בשעה 6.00 בערב

פד"נ ניתן להעביר דרך "קהילות" בקישור "יד יוסף" (10442) https://kehilot.info/donate/10442
בטלפון: 0732757000 להקיש שלוחה: 10442

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.