שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, ב' בסיון ה'תשע"ח