התדרוך, ההאשמות וההכחשה: אלשיך ונתניהו שוב ראש בראש

עימות במשטרה סביב תפקיד סגן המפכ"ל שהתפנה: ניצב יורם הלוי המצוי ביריבות עם המפכ"ל אלשיך אינו מעוניין בתפקיד אך אלשיך רואה בו כראוי לתפקיד. והאם משפחת נתניהו מקדמת את מינוי של הניצב הלוי לתפקיד המפכ"ל במקומו של אלשיך