שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, ד' בסיון ה'תשע"ח