צועדים בדרכי אביהם: בני כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל ממונסי הממלאים את מקומו משגרים מכתב למערכות העיתונים בו הם דורשים כי תמונותיהם לא יפורסמו. ל-JDN נודע כי מונו אחראים מטעם החצרות לאכיפת הדרישה • המכתב המלא בפנים

עם צאת חג השבועות משגרים בני כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל ממונסי הממשיכים את דרכו מכתב משותף אל מערכות העיתונים בו הם דורשים למנוע את פרסום תמונותיהם מעל דפי העיתונים כרצון אביהם שהביע התנגדות נחרצת לתמונות.

"לכבוד מערכות כתבי העת", פותחים שמונת האדמו"רים הממשיכים את מכתבם.

"הן ידוע שכ'"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ הקפיד מאוד שלא יעשו שום תמונות ממנו וגם צווה לכתוב למערכות כתבי העת שזה למורת רוחו ונגד רצונו, ושאינו מוחל בזה ובבא אם ידפיסו תמונות ממנו, ואשריכם שקיימתם רצון צדיק".

האדמו"רים מוסיפים וכותבים: "היות שהננו רוצים להמשיך להתנהג בדרך האבות, על כן אנו מבקשים ודורשים שגם מאיתנו לא ידפיסו שום תמונות בשום אופן, וכמובן ימשיכו לשמור פקודת כ"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ שלא להדפיס תמונות ממנו".

"ויהי רצון שנזכה לילך בדרכי אבותינו, ועי"ז נזכה שזכות אבות יגן עלינו, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמו נהר", חותמים האדמו"רים את מכתבם המשותף.

בתוך כך נודע ל-JDN, כי בחצרות של בני האדמו"ר זצ"ל אף עברו לפסים מעשיים וכי בכל אחת מהן הועמד אחראי עליו מוטל למנוע את צילום התמונות ופרסומן.