אחרי 30 שנות הנהגה: גאב"ד 'עדת ישראל' במלבורן, הגאון הצדיק רבי אברהם צבי הלוי בעק, מממש את כוונתו להשתקע בישראל ומשגר מכתב פרידה מרגש לבני קהילתו • ל-JDN נודע כי הגאב"ד יגיע ארצה בשבוע הבא ויקבע את ביתו בבית שמש • המכתב המלא בפנים

"קשה עלי פרידתכם", כך פותח רבה של קהילת 'עדת ישראל' את מכתבו המיוחד לקראת פרישתו מהנהגת הקהילה החרדית במלבורן שבאוסטרליה ועלייתו ארצה.

הגאון הצדיק רבי אברהם צבי הלוי בעק שליט"א (92) שמכהן כרב קהילת 'עדת ישראל' מזה כשלושים שנה, עומד בימים הקרובים לממש את כוונתו ארוכת השנים לעלות לישראל ולהשתקע בה, ולשם כך משגר בימים אלו מכתב פרידה מיוחד אל בני קהילתו, בו בין היתר הוא נפרד מהם ומוקיר להם תודה על שעמדו לימינו לאורך כל שנות ההנהגה.

"בלב הומה רגשי אהבה וידידות, הנני בזה במילים ספורות לכל חבריי קהילתנו הק', ותושביה עירנו שיחיו, כל אחד בשמו יבורך", כותב הגאב"ד הישיש במכתבו המרגש.

"כידוע אשר מעולם היה בדעתי לדור בארץ ישראל, ואחר דין ודברים עם הרופאים הוחלט שכעת הוא הזמן לנסיעה כזה, לכן בדעתי להוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל בימים הקרובים בעזרת הש"ת".

"ולכן", מוסיף וכותב הגאב"ד, "באתי בזה לעלות את רגשי לבבי בדברי פרידה, לכל ידידי אהובי אנשי קהילתינו הק', ומתפללי בית מדרשנו, הקרובים מאוד אל ליבי, אחר אשר יחדיו עסקנו בתורה ובתפילה, ובעבודת הבורא, ואהבת השי"ת, זה שלושים שנה".

"ועוד באתי בזה בברכת תודה והכרת הטוב, לכל אלו אשר עמדו לימיני במשך כל השנים, ולאלו אשר עדיין עומדים לימיני בכל עת ובכל זמן, לעזר לסמך, הן בגוף, הן בנפש והן בממון, ואם באתי לפרסם אי אפשר כי רבים הם".

"ובודאי אשר קשר הידידות ימשיך הלאה, ובעזרת השי"ת אמשיך להתפלל ולהעתיר אל ה' עבורם כל הימים, וזכרונם לא ימוש מדעתי".

את מכתבו חותם הגאב"ד בבקשה שימשיכו להתפלל עבורו ועבור אשתו הרבנית לרפואה שלמה בתך שאר חולי ישראל. כן מבקש הגאב"ד שימשיכו לעסוק בדברי התורה שנשמעו מפיו.

"כן אבקש מידידי שגם הם ימשיכו להעלות אותי בזכרונם בתפילה ובצעקה למען בריאותי השלימה ולבריאות ב"ב הרבנית שתחי' בתוך שאר חולי ישראל, ואבקש שיעסקו בדברי התורה, ובמילי דחסידות שנשמעו מפי בהזדמנויות שונות, ואתפלל אל ה' שיתקיים בי הפסוק אגורה באהלך עולמים, שיאמרו דברי שמועה מפי, ויהיו חדושי מבדרין בי מדרשא".

ל-JDN נודע, כי הגאב"ד יגיע ארצה בעוד כשבועיים ובתקופה הראשונה יתגורר בבית חתנו, הרה"צ רבי ישראל חיים קאהן שליט"א, אב"ד קהילת תולדות אהרן בקריית רמ"א בבית שמש. בהמשך יקבע הגאב"ד את ביתו בסמוך לבית חתנו, שם אף יוקם בית כנסת בראשותו.