הקבינט ביטל את הסעיף המאפשר לראש הממשלה ולשר הביטחון להחליט לבדם על יציאה למלחמה והם ידרשו לאישור כלל הקבינט. אבי גבאי: "כפי שאמרתי, לא יתכן שנתניהו והאיש שהוא עצמו הגדיר כ״לא כשיר להיות אפילו פרשן צבאי״ יחליטו על יציאה למלחמה"

לאחר ביקורת ציבורית ובעיקר מורת רוח בין שרי הקבינט, נערך הערב (רביעי) דיון בפורום המצומצם על החוק שאושר בכנסת המסמיך את הקבינט להכריז על מלחמה או על מבצע גם ללא אישור הממשלה ובמקרים קיצוניים מאפשר לראש הממשלה ושר הביטחון בלבד להכריז על מלחמה גם ללא דיון בקבינט.

בסיומו של הדיון הוחלט כי הסעיף המאפשר לראש הממשלה ושר הביטחון להחליט לבד על מלחמה לא ייושם וכי החוק ישוב למתכונתו המקורית המסמיכה את פורום הקבינט להכריז על מלחמה. לאחר אישור החוק עלו קולות מהאופוזיציה והקואליציה שטענו כי הסעיף המדבר על מקרים קיצוניים אינו ברור ומאפשר חופש פעולה גדול מדי לראש הממשלה ושר הביטחון שלעתים הם אותו אדם.

יו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי, אמר בתגובה כי "טוב שהקבינט החליט לבטל את החוק המסוכן שמראש לא היה צריך להיות חלק מספר החוקים שלנו. כפי שחזרתי ואמרתי, לא יתכן שנתניהו והאיש שהוא עצמו הגדיר כ״לא כשיר להיות אפילו פרשן צבאי״ יחליטו ביניהם על יציאה למלחמה. אני שב ומתחייב לבטל את כל החוקים המופרכים שהממשלה הזו אישרה".

שר הביטחון לשעבר ח״כ עמיר פרץ אמר כי ״החלטת הקבינט נכונה. אני שמח שהביקורת שהשמענו עשתה את עבודתה. העברת ההחלטה על יציאה למלחמה על ידי הקבינט במקום הממשלה היא נכונה ומידתית, אך העברת ההחלטה לידי פורום של שניים בלבד היתה שגויה וחסרת אחריות. החלטות גורליות על יציאה למלחמה צריכות להתקבל בכובד ראש ולא ועל ידי שניים, כפי שביקש נתניהו לקבוע״.‬

ח"כ עפר שלח מיש עתיד בירך על ההחלטה של הקבינט לא לאמץ את הסעיף הקיצוני. "בעקבות המאבק הנחוש שהובלתי, הקבינט אישר הערב את התיקון לחוק הכרזת המלחמה, ביטל את התרגיל המסריח של ראש הממשלה", כתב ח"כ שלח והוסיף "התרגיל המסריח היה סכנה ביטחונית, חוקתית ומוסרית. הערב, בעלי המצפון הביסו אותו".

בהצעה שאושרה במליאת הכנסת נקבע שהחוק מעביר מהממשלה לידי הקבינט את הסמכות להכריז על יציאה למלחמה או למבצע צבאי. מדובר בהצעה שמהווה תיקון לחוק יסוד הממשלה, שאפשר לראש הממשלה להסתפק באישור קבינט בלבד גם בלי נוכחות מלאה של חבריו.

במסגרת ההצעה נקבע כי בנסיבות קיצוניות ואם הדבר הכרחי מטעמי דחיפות שאינם מאפשר לכנס את המניין החוקי בקבינט, יהיו רשאים ראש הממשלה ושר הביטחון לקבל את ההחלטה במניין חוקי מצומצם יותר.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "בחודש יוני 2016 מינה ראש הממשלה ועדה לעניין עבודת הקבינט המדיני-ביטחוני (הקבינט), בראשותו של האלוף במיל' יעקב עמידרור. הוועדה התבקשה לגבש המלצות בנוגע להכשרת שרי קבינט חדשים, מידע לשרי הקבינט, הכנת השרים לישיבות הקבינט ודרכי פעילות הקבינט. המלצות הוועדה הוגשו לראש הממשלה בחודש דצמבר 2016 . דו"ח הוועדה כלל שורת המלצות שנועדו לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות על-ידי הקבינט בסוגיות הביטחון הלאומי ויחסי החוץ של מדינת ישראל, באמצעות מיסוד תהליכים והטמעת כלים לייעול פעילותו".

הכנסת אישרה: רה"מ ושר ביטחון יוכלו לאשר יציאה למלחמה בנסיבות קיצון