ניגון חדש שהולחן לבקשת כ"ק האדמו"ר מבעלזא על מילים אלו שחיבר האדמו"ר על בסיס ברכת "הרחמן" בברכת המזון, לכבוד החתונה של הנכד בשבוע הבא בעז"ה. לחן: שלמה יעקב פריד, ראש מקהלת בעלזא