הנהלת מחוז ירושלים של לאומית שירותי בריאות עלתה השבוע לגאב"ד 'העדה', הגאון הרב יצחק טוביה וייס שליט"א, לייעוץ וברכה חברי המשלחת סיפרו לגאב"ד על תנופת העשייה למען הציבור החרדי באזור, ונועצו עמו בעניינים שעל סדר היום, במרכזם: סוגיית החיסונים

גאב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי טוביה וייס שליט"א קיבל השבוע משלחת נכבדה מטעם הנהלת לאומית שירותי בריאות, בראשות מנהל מחוז ירושלים, מר עודד ויגרצין, מנהל אזור מוריה, הרב שמעון יוסף לוי ומנהל השיווק של הקופה למגזר החרדי, הרב אפרים רוזנשטיין.

המשלחת החשובה הגיעה לביתו של הגאב"ד כדי להציג בפניו את ההתפתחות של פעילות לאומית בשירותים הייחודים אותם היא מציעה ללקוחות החרדים, מה שהוביל  לגידול חסר תקדים במספר לקוחותיה בחודשים האחרונים.

בנוסף, חברי המשלחת נועצו עם הגאב"ד על עניינים רפואיים שונים בראי ההלכה, במרכזם: סוגיית החיסונים. כזכור, בחודשים האחרונים נרשמה עליה מדאיגה של הידבקות בחצבת, וההערכה היא שזו תוצאה של אחוז זניח באוכלוסייה שמונע מילדיו קבלת חיסונים מנימוקים שונים ומשונים.

הגאב"ד אמר לחברי המשלחת כי החיסונים הללו הם בבחינת השתדלות המוטלת על כל אחד ואחד. הגאב"ד אף ציין כי אלה שלא שולחים את ילדיהם להתחסן, מסכנים לא רק אותם, אלא הם בבחינת מזיקים כלפי כלל הציבור מאחר והם נושאים באחריות להפצת מחלות מסוכנות. בבד"ץ 'העדה החרדית' יצאו באחרונה בקריאת חירום לציבור ההורים לחסן את הילדים. בקריאה כותבים בבית-הדין, "הננו בדעת תורה כי כל אלו שעדיין לא חיסנו את ילדיהם, עליהם לחסן את ילדיהם בהקדם כפי הוראת העסקנים והרופאים, ולקיים מה שכתוב "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" בכדי למנוע התפשטות המחלה ל"ע בקרב מחננו ח"ו, כי יש בזה שאלה של פיקוח נפש, והשי"ת יסיר כל מחלה מקרב בנ"י אכי"ר.

סוגיה נוספת שעלתה על שולחנו של הגאב"ד הייתה ההצטרפות לביטוחים המשלימים, שבקשר אליה ציין הגאב"ד שגם היא בגדר השתדלות המוטלת על כל אחד, משום שבמקרה של הסתבכות רפואית ל"ע היא מאפשרת סט טיפולים מתקדם יותר ללא צורך במגביות חירום וכיו"ב.