בעלי חברת A2Z זכו לברכת האדמו"ר הדרך לרישום מניות חברת A2Z בבורסה בקנדה עוברת דרך מכ"ק אדמו"ר מקליוולנד שליט"א

משלחת בעלי חברת A2Z בראשות מנכ"ל החברה בןצור יוסף הגיעו הבוקר לקבל את ברכת הדרך של כ"ק האדמו"ר מקליוולנד שליט"א. מנכ"ל החברה, בןצור יוסף, ביקש ברכה מיוחדת מכ"ק האדמו"ר שליט"א ערב מהלך עיסקי משמעותי של החברה במהלך שיוביל בע"ה לחברה ציבורית שתיסחר בבורסה בקנדה. כמו כן ביקש בןצור מכ"ק האדמו"ר שליט"א שיברך את משקיעיה ובעלי מניותיה בשפע ברכה והצלחה.

כ"ק האדמו"ר מקליוולנד קיבל את משלחת חברת A2Z במאור פנים גדול ובירך את החברה, את בעליה ואת ציבור משקיעיה בברכה שיצליחו במהלכיהם העיסקיים ושכל משאלות ליבם יתמלאו לטובה תוך שפע ברכה והצלחה.

לאחר הביקור המוצלח נשאל מנכ"ל החברה לפשר הביקור, זה ענה מיד שאין ברכה אלא בברכת ה'.

לפרטים אודות חברת A2Z הנכם מוזמנים להיכנס לאתר החברה