מרן שר התורה האזין לדברי יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר על הפעילות הענפה של הארגון והעביר את ברכתו לארגון ולמסייעים לו בקרוב ייצאו עשרות חולי סיסטיק פיברוזיס למחנה הנופש הבריאותי של הארגון בשוויץ

ברכה מודגשת, עליה חזר שלוש פעמים, כ'ברכה משולשת', ניתנה ע"י מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי למחנה הרפואי 'חיים לילד', המתכנן פעמיו לחודש הבא בשווייץ, בעזרת ה'.

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א קיבל את יו"ר 'חיים לילד' הרב ראובן סקלר, שידוע כמי שהיה בן-בית, גם בהיבטים של רפואה, כמי שעשה במקצועיות מלאכת קודש 'אח-פרטי' בבתיהם של גדולי ישראל, בהם מרנן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל והגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל.

מרן הגר"ח קניבסקי אשר מלווה את פעילות הארגון זה מספר שנים, הביע התעניינות בפעילויות הארגון באחרונה ובירך את הרב סקלר בחום רב.

נכדו ונאמן ביתו הרב אריה קנייבסקי סיפר לסבו, מרן שר התורה כי  ארגון 'חיים לילד' דואג לרווחתם של חולי CF, (סיסטיק פיברוזיס) ומעניק סעד כלכלי ברכישת ציוד רפואי וטיפולים רפואיים המוגדרים מצילי חיים. כן מפעיל הארגון צימרים יוקרתיים בים המלח המיועדים לחולים CF  ובני משפחותיהם.

הרב ראובן סקלר יו"ר הארגון סקר בפני שר התורה את פעילות הארגון על נדבכיו. והוסיף כי הצימרים בים המלח נעשו  ע"פ הוראותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שהמליץ לרב סקלר להקים שם חדרי אירוח ע"פ כללי ההלכה, כדי לשמור גם על הרוחניות של המבריאים, במקום ללכת לבתי מלון ולאבד ח"ו את הנפש.

מרן שר התורה הביע התפעלות והוקרה לפעילויות והאציל ברכה כפולה ומשולשת להצלחה מרובה, לכל העושים והמסייעים.