פשוט מזעזע!
המשטרה חייבת להשים את התיק בעדיפות עליונה..
מדובר בהצלת נפשות!!!
אני בטוחה שאנשים רחמנים
ירתמו למשימה ויעזרו ככל יכולתם!