חג הסוכות הוא החג המעניין והמיוחד ביותר בלוח השנה היהודי. חג הסוכות שונה משאר חגי ישראל, הן המוקדמים שנקבעו עוד בימי האבות והן המאוחרים כדוגמת חג החנוכה. השוני העיקרי טמון בעובדה שחג הסוכות, למרות היותו חג מקראי, לא נקבע לציון מאורע כל שהוא בתולדות העם. העובדה הזאת כשלעצמה, פותחת פתח לפרשנויות שונות ומתן משמעויות שונות לחג. אחת הפרשנויות היותר מעניינות של חג הסוכות, נוגעת לקשר שבין הסוכה לחופה, בין הארעי לנצחי. על מה ולמה ניתן לקשר בין הסוכה לבין החופה במסורת היהודית? מה בין תקופת החגים לבין הנישואין? בשורות הבאות נצא למסע רוחני ונציג בפני הקורא משמעות מעניינת לחג הסוכות.

הסוכה והחופה במסורת היהודית

הימים הנוראים, על פי האר"י הקדוש, הם בבחינת הכנה אל הנישואין. מכאן, שהסוכה הינה החופה המחברת ומזמינה את בני הזוג להיכנס, להתחבר ולהתיידד. מצד אחד, הנישואין מחברים בין בני הזוג, הופכים אותם לאחד ומהווים שלב מכריע בבניית בית חדש. מנגד, הפתיחות של הסוכה לארבע הרוחות באה לסמל את העדר המחיצות בין בני הזוג.

באשר לארבעת המינים – אתרוג, לולב, הדס וערבה, הרי אלה מסמלים יותר מכל את האחדות. אחדות בין חלקיו השונים של עם ישראל, ללא הבדל בין איש לרעהו. האתרוג, שיש לו גם טעם וגם ריח, אין לו זכות קיום בלעדי הלולב, שיש לו טעם ואין לו ריח ובלעדי ההדס, שיש לו ריח ואי לו טעם. ולכולם כאחר אין זכות קיום, אם אינם מחוברים וצמודים אל הערבה, שאין לה לא טעם ולא ריח.

כמו שמתקיים החיבור הנצחי בין היהודי שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים לבין היהודי שאין בו תורה ולא מעשים טובים, וכשם שהחיבור בין אלה לבין יהודים שיש בהם תורה בלבד או מעשים טובים בלבד קיים ועומד תמיד, כך החיבור בין בני הזוג הבאים בברית הנישואין מתקיים תמיד, ואין אחד מבני הזוג מתקיים בלעדי בן הזוג השני. כשם שהחיבור בין ארבעת המינים יוצר שלמות, כך החיבור בין בני הזוג יוצר שלם, שערכו והחוזק שלו גדולים מסך כל חלקיו.

 

מה בין תקופת החגים לבין הנישואין

החופה בטקס הנישואין, משקפת בית הממשיך את אוהלו של אברהם אבינו הפתוח לארבע רוחות השמיים. דווקא כאן, מתחת לחופה בהעדר מחיצות ותוך שמתקיימת פתיחות גמורה, קושרים בני הזוג את הקשר הנצחי שלהם. מהארעי, עוברים בני הזוג אל הקבוע. כמאמר שפת אמת "עניין סוכה כמו חופה, שגורמת קניין אישה לבעלה…" עוד מוסיף הכתוב, כי ביציאת מצרים נתקדשו בני ישראל לקב"ה.

כשם שביציאת מצרים נתקדש עם ישראל לקב"ה, וההתקדשות נשלמת בחג הסוכות, כך הסבוכה כמוה כחופה, העומדת מעל ראשיהם של בני הזוג והופכת אותם לגוף אחד ונשמה אחת. "ודבק באשתו" אומר הכתוב, וזוהי מהותה של הסוכה.

הימים האלו מהווים כל כולם הכנה למשפט שעבר כל יהודי. ביום הכיפורים חותם הקב"ה את גורלו של כל יהודי לחסד בע"ה, לאחר ששב בתשובה בכל נפשו ובכל מאודו. כשם שהימים הנוראים הם ימים של סליחה וכפרה והם באים לפני חג הסוכות, כך מהווים הימים שלפני הנישואין עת לחשבון נפש אצל שני בני הזוג, הכנה נפשית והיטהרות.

 

כשם שחג הסוכות משלים את הסליחה והכפרה, כך משלימה החופה את טקס הנישואין והופכת שני אנשים, שתי נפשות, שני אינדיבידואלים שונים ונפרדים, לישות אחת שתוכל לתלאות החיים ותעמוד בהם בגבורה ובגאווה. כשם שטקס הנישואין הוא רק ההתחלה של חיים חדשים, כך חג הסוכות, ולאחריו שמחת תורה, הם התחלה של שנה חדשה, מחזור חיים חדש.

 

המאמר נכתב בשיתוף גלריה 279, אולם לחתונות בוטיק באזור חיפה והקריות, המציע עיצוב בסגנון מודרני אומנתי בשילוב חוויה קולינרית ייחודית.