צילום חשמלית ריידר

האם מותר לנסוע בקולנועית בשבת?

.

אנשים שומרי תורה ומצוות בעלי מוגבלויות או אנשים המתקשים ללכת מכל סיבה שהיא  המתניידים ביום יום  בקולנועית, מוצאים  את עצמם בבעיה סבוכה למדי בשבת. הקולנועית זהו כלי רכב בעל 3 או 4 גלגלים המשמש אנשים המתקשים בהתניידות.

בשבת אנשים אלו נאלצים לסבול סבל רב, ולעיתים להישאר בביתם במשך כל השבת, אך התורה אינה מצווה על האדם לסבול, ולכן קיים פסק הלכה של הרב אויברעך שמכון צומת נשען עליו, קולנועית שיש בה מנגנון מיוחד, המותקן על גבי הקולנועית, והוא נותן פתרון מצוין לאנשים המתקשים  בהליכה, בעזרת מנגנון זה יוכלו לנסוע לבית הכנסת בקלות. במאמר זה ננתח את  האפשרות של נסיעת הקולנועית בשבת את פסיקת הרב אוירבך עליה נשען מכון צומת בעניין, וניתן דוגמאות למכשירים חשמליים המותרים לשימוש בשבת בעזרת המנגנון.

נסיעה בשבת בראי ההלכה

לפי ההלכה אסור לנסוע במכונית. חז"ל קבעו ל"ט אבות מלאכה האסורות בשבת, לפיכך נסיעה בשבת במכונית ובכל רכב ממונע אחר, הגורמת לאדם לעבור על מספר מלאכות לדוגמא ניתן לראות את איסור הבערת אש מלאכת בונה, מלאכת מוליד זרם, וכן נסיעה יכולה לגרום ליציאה מחוץ לתחום, ועוד, אך בעניין של קולנועית ישנם רבנים המתירים נסיעה על מכשיר זה בשבת, אבל רק לאנשים חולים או המתקשים בהליכה. אם כך ניתן לומר כי בניגוד למכונית, קולנועית אין בה מנוע בעירה, כלומר אין בה בעירה שבכל לחיצה על הגז יש דלק שנוסף למנוע, ומפעיל אותה.  אך יש כאלו האוסרים את הקולנועית למרות ההיתר שקבלה מרבנים מחוגים מסוימים, בגלל חשד למראית העין שיראו אדם דתי הנוסע בשבת, בנוסף הנסיעה מותרת בקולנועית רק בזו שמגנון מיוחד של מכון צומת הותקן עליה, ולא ניתן להתקין מנגנון זה על כל דגמי קולנועית. .

פסיקת הרב אויברעך, שעליה נשען מכון צומת

מכון צומת צוותי מדע ותורה מספק פתרונות הלכתיים  לאנשים המתקשים ללכת, ופיתח מנגנון מיוחד המורכב על הקולנועית, שרק בעזרתו ניתן לנסוע בשבת. המנגנון מורכב בעזרת שינוי הזרם וגרמא לפי ההלכה, וכך ניתן לשנות זרם של מכשיר חשמלי, שלא ממצב אפס וניתן על פי גרימת פעולה הנגרמת בעקיפין להפעיל את המכשיר החשמלי. על הגרמא ועל שינוי עוצמת הזרם, נפסקה ההלכה של התרת הקולנועית בשבת כלומר אין איסור חשמלי בשבת כי אין זה מוליד רק יש מאין,  על סמך הנתונים הללו קיבל מנגנון הקולנועית  של צומת את היתר הפסיקה מרבנים חשובים כדוגמת רבי שלמה זלמן אויברעך, ולכן הוא התיר להשתמש בקולנועית בשבת ולגבי חשש מראית עין חילול שבת לתלות שלט גדול המודיע על אודות המנגנון.

 

דוגמאות למכשירים הפועלים על פי מנגנון זה

ישנה הלכה האומרת שמותר לסגור דלת, על מנת למנוע מהרוח לכבות אותו, ובכך ממשיכים את מצב הנר, כך אנו ממשיכים את חייו של המכשיר. ניתן לראות זאת בכיסא גלגלים ממונע, שיש בו את אותו מנגנון , ולכן ניתן להעבירו למצב שבת ולנסוע אתו. הפעולה נעשית באמצעות גרמא גם מגביר קול פועל, ועכבר אוטומטי באמצעות כך.

 

אין באמור לעיל מתן גיבוי הלכתי וכל אחד יפעל כפסיקת רבותיו – מערכת JDN

כתבות קשורות

3 תגובות

אתם לא מתביישים לתת במה לפסק הלכה משונה שכל גדולי הדור החרדים מתנגדים לו

בושה וחרפה! מהרב וואזנר עד הרב עובדיה יוסף יצאו נגד זה וקבעו שזה חילול שבת גמור.
מאיפה ההעזה לפרסם את זה?

עובדין דחול!!!!!
זה בלי להיכנס לטיעונים

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו