אדוני המלומד, מי שסומך על הבנקים היות ו"הממשלה לא תתן לו ליפול" – יש לו על מה לסמוך.. עקב הבנקים שקרסו-יש לבנקים הגנה כ"כ גבוהה מצד מפקח על הבנקים, בניגוד לחברות ביטוח- שלממשלה אין כ"כ אינטרס להגן עליהם…