כיצד נגרם עין הרע איך מבצעים הוצאת ה'עין הרע' כל המקורות מזמן הגמרא דרך הבן איש חי ומרן הראש'ל מרדכי אליהו ועד ימינו אנו

דברים רבים קורים לאנשים במשך החיים מהם דברים טובים ומהם שאינם כאלו. כולנו תפילה ותקווה לבורא עולם שיקרו לנו רק דברים טובים, אך לא כל פעם תקוותינו מתממשת במלואה.

רבים מאתנו מחפשים פתרונות סגולות ותרופות למנוע ממקרים רעים שיגיעו אלינו, וכן לסלק מאתנו מקרים רעים שכבר נפגשנו עימם, אך לא תמיד יודעים אנו היכן לחפש ומה – בכדי לבטל מאתנו דברים רעים וגזירות קשות.

בתלמוד מוצאים אנו כי הדבר שגורם לרוב הדברים הרעים שקורים לבני אדם היא – "עין הרע". וכפי שמספרת הגמרא (בבא מציעא קז, ב) שהאמורא 'רב' הלך פעם לבית הקברות ואמר לסובבים אותו: תשעים ותשע אחוז מאנשים מתים מעין הרע ואחוז אחד בלבד מת בדרך כל הארץ בהגיע זמנו.

לכך בזמנים בהם יש כל כך הרבה טרגדיות ומצוקות לאנשים וכאשר מגפות משתוללות בעולם מומלץ מאוד לכל אחד מאתנו להוציא את ה"עין הרע" שנכנסה בו.

ה"עין הרע" נכנסת לאנשים על ידי חוסר פרגון של אדם אחר על משהו טוב שיש לחברו, צרות העין שיש לו עליו היא זו שגורמת שתשרה עליו "עין הרע" המובילה בסופו של דבר לנזקים בגוף ובנפש. והתרופה לכך היא פשוט – להוציא את העין הרע שנכנסה בך.

 

ה'עופרת' בה השתמשו גדולי עולם

יש דרכים שונות ומגוונות להוציא עין הרע אך יש דרך אחת שהיא גם מצוינת וגם מאוד מוסמכת, מאחר וגדולי עולם כבר השתמשו בה, ומופיעה כבר בכתבי מרן ה'בן איש חי' זכר צדיק וקדוש לברכה.

הבן איש חי בחידושיו למסכת ברכות כותב כך: "ועל כן המתקת הדין על האדם בשורשו שהוא על ידי 'עין הרע' הוא על ידי 'עופרת'".

גם מרן הראש"ל הג"ר מרדכי אליהו זצוק"ל היה נוהג לייעץ לאנשים הזקוקים לישועה שיפנו לאנשים המומחים בהסרת עין הרע על ידי עופרת, בכדי שימצאו מזור למצוקתם. וכפי שמופיע בספר הנפלא 'ישועות מרדכי' (עמוד 66).

הוצאת עין הרע על ידי עופרת דורשת מומחיות רבה, וככל שמי שמוציא אותה הוא ירא שמים גדול יותר ומומחה הוצאת העין הרע הינה מובטחת יותר.

המומחים הגדולים יוכלו לספר למי שיש לו את העין הרע, כמה עיניים רעות נכנסו בו, וכן האם הייתה עליו עין הרע גדולה וקטנה. הכול על ידי מה שרואים הם בנתינת העופרת במים.

לכן תמיד כדאי להוציא את ה"עין הרע" אצל יהודי ירא שמים ומומחה גדול!

 

ל"הסרת עין הרע" אצל הגאון המקובל רבי יצחק ווייס שליט"א אשר מתעסק כבר עשרות בשנים בהוצאת עין הרע על ידי עופרת, ובסייעתא דשמיא נושעו על ידו כבר אלפים!!! ניתן לפנות כאן:

 

 

מחבת פליז ששימשה להוצאת עין הרע על ידי עופרת – הולנד המאה ה-19