תח"צ נפתחת לגמרי אבל קווים אמרו שלא הם לא פועלים בערבי חגים בשבתות