איזה מאבק, כול העובדים זקנים מעל גי 45 ויותר, והשאר ערבים שלא מעונינים להתחסן, אז על מה המאבק בדיוק?