"תו הזהב" הוא ניתן לארגונים מובילים באיכות ומצוינות, להם שלושה תקני איכות (ISO)

בשעה טובה ומוצלחת, תאגיד המים והביוב 'מי ברק' קיבל אישור ממכון התקנים הישראלי לשלושה תקנים: מערכת ניהול איכות9001 ISO , מערכת ניהול סביבתי ISO 14001 ותקן בינלאומי לניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית OHSAS 18001.

קבלת תו תקן מסמן איכות ומצוינות, וכרוכה בעבודה רבה מטעם הנהלת ועובדי התאגיד, להטמעת נהלי עבודה ותקנות המחייבות את התאגיד לסטנדרטים גבוהים מאוד המחויבים ע"י התקן. במבדק השתתפו כל אגפי 'מי ברק' ועובדי התאגיד ייצגו בכבוד את הארגון ותושבי העיר.

תקן ISO 9001 – ניהול איכותי: תקן בין-לאומי הקובע דרישות לניהול איכות שעיקרן א) הוכחת יכולת לספק באופן עקבי מוצר, העומד בדרישות הלקוח ובדרישות על פי דין שהן ישימות ב) העלאת שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום אפקטיבי של תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון מיישם תהליכים באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לאורך זמן. התקן מתבסס על שמונה עקרונות איכות ובהם: קבלת החלטות על סמך עובדות, מנהיגות, גישה תהליכית, שיפור מתמיד ועוד.

תקן ISO14001 מערכת ניהול סביבתי: נוצר בשל המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם והחקיקה הנובעת מכך, המציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות להגנה על הסביבה. אישור למערכת ניהול סביבתי, מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בקביעת מדיניות, בפעילות לקידום מטרות סביבתיות, בקרה ושיפור מתמיד. לקבלת התקן נדרש התאגיד לערוך אבחון ואיתור היבטים סביבתיים ותהליכים שונים בתאגיד הקשורים באיכות הסביבה: הכנת סקר סביבה, פיתוח מודעות וחשיפה לעקרונות של ניהול איכות הסביבה, כתיבת נהלים והוראות עבודה, יישום הנהלים והוראות העבודה ופעילות לקידום מדיניות סביבתית והשגת המטרות הסביבתיות.

תקן 18001 ISOבטיחות ובריאות תעסוקתית: כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. אישור מכון התקנים הישראלי למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי דרישות מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם.
ראש העיר הרב חנוך זייברט ברך את עובדי התאגיד על ההישג המקצועי המרשים שהינו בסיס איתן להמשך מתן שירות מיטבי לתושבי העיר כפי שהתחייבנו כמשרתי ציבור.

מנכ"ל תאגיד המים "מי ברק" דוד צלניק: "קבלת תקני "תו הזהב " הינה תעודת כבוד מקצועי לעיר ולתאגיד וקידוש ה' ברבים. התאגיד ימשיך לחתור באופן רציף ושיטתי למצוינות בכל תחומי פעילותו ולאחרונה נתקבלה החלטה בדירקטוריון התאגיד לפעול לקבלת "תו הפלטינה" הכולל 5 תקני איזו. ברצוני להודות לראש העיר הרב חנוך זייברט על שיתוף הפעולה היום-יומי של כל אגפי העירייה ולכל עובדי התאגיד המסורים שהינם שותפים פעילים בהישג זה".

מי ברק - תו הזהב