עולם הישיבות והכוללים עומד בפני תחילת זמן החורף, כאשר השנה הוא ארוך יותר בשל השנה המעוברת. זה הזמן להיערך לקראת החזרה לספסלי דבית המדרש והיכלי הישיבות. ברשת "ספרי אור החיים" מדווחים על אלפי בחורי ישיבות ואברכי כוללים הצובאים על סניפי הרשת בכל הארץ ע"מ לרכוש ספרי קודש, גמרות, ספרי ראשונים ואחרונים, ספרי מוסר וחסידות, תשמישי קדושה ועוד. ברשת "ספרי אור החיים" מציינים במיוחד את הדרישה הגבוהה בקרב תלמידי הישיבות ל"גמרא וילנא" במהדורה המיוחדת עם מהרש"א ואוצר מפרשים. המהדורה החדשה ייחודית לתלמידי ישיבות הכוללת את כל המפרשים הנלמדים בהיכלי הישיבות והכוללים. כמו"כ מציינים ברשת "ספרי אור החיים" כי רבים כבר רכשו את ה"קובץ מפרשים הערוך" בו היתוספו עשרות אלפי מראי מקומות, פתיחת ראשי תיבות שהקשו על הלומדים, הערות בשולי הדף ועריכה מחודשת שיצרה יצירת מופת שללא ספק תעזור ללומדים להבין כל דבר על אופנו. בהנהלת הרשת מציינים כי "רשת ספרי אור החיים" הפכה זה מכבר לרשת האולטימטיבית לתלמידי הישיבות ועמילי התורה, תקופה זו של אחרי החגים ולפני תחילת הזמן הינה הזדמנות ייחודית להתחדש בספרי קודש חדשים ומאירי עיניים, כי "התורה מפוארת בכלי מפואר" ואין כמו ספר חדש המתאים לשמש ככלי מפואר ללימוד התורה." תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים מוזמנים עוד היום להיכנס לאחד מסניפי "רשת אור החיים" וליהנות מאוצר הספרים הגדול והמגוון ביותר בכל התחומים ובכל הקטגוריות. כמו כן ניתן להתרשם מהיצע רחב של מוצרי עור ותשמישי קדושה. בתוך כך מסכמים בהנהלת הרשת בסיפוק רב את תקופת החגים כאשר אלפי שוחרי התורה והחסידות הביעו אימון ברשת ספרי אור החיים ורכשו ממגוון הספרים בהלכה ובאגדה מענייני החגים בחנויות רשת ספרי אור החיים. לרגל תחילת זמן החורף מאחלת הנהלת רשת ספרי אור החיים לכל תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים הצלחה רבה בלימודים, וחורף בריא. ...

עולם הישיבות והכוללים עומד בפני תחילת זמן החורף, כאשר השנה הוא ארוך יותר בשל השנה המעוברת. זה הזמן להיערך לקראת החזרה לספסלי דבית המדרש והיכלי הישיבות. ברשת "ספרי אור החיים" מדווחים על אלפי בחורי ישיבות ואברכי כוללים הצובאים על סניפי הרשת בכל הארץ ע"מ לרכוש ספרי קודש, גמרות, ספרי ראשונים ואחרונים, ספרי מוסר וחסידות, תשמישי קדושה ועוד.

ברשת "ספרי אור החיים" מציינים במיוחד את הדרישה הגבוהה בקרב תלמידי הישיבות ל"גמרא וילנא" במהדורה המיוחדת עם מהרש"א ואוצר מפרשים. המהדורה החדשה ייחודית לתלמידי ישיבות הכוללת את כל המפרשים הנלמדים בהיכלי הישיבות והכוללים.

כמו"כ מציינים ברשת "ספרי אור החיים" כי רבים כבר רכשו את ה"קובץ מפרשים הערוך" בו היתוספו עשרות אלפי מראי מקומות, פתיחת ראשי תיבות שהקשו על הלומדים, הערות בשולי הדף ועריכה מחודשת שיצרה יצירת מופת שללא ספק תעזור ללומדים להבין כל דבר על אופנו.

בהנהלת הרשת מציינים כי "רשת ספרי אור החיים" הפכה זה מכבר לרשת האולטימטיבית לתלמידי הישיבות ועמילי התורה, תקופה זו של אחרי החגים ולפני תחילת הזמן הינה הזדמנות ייחודית להתחדש בספרי קודש חדשים ומאירי עיניים, כי "התורה מפוארת בכלי מפואר" ואין כמו ספר חדש המתאים לשמש ככלי מפואר ללימוד התורה."

תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים מוזמנים עוד היום להיכנס לאחד מסניפי "רשת אור החיים" וליהנות מאוצר הספרים הגדול והמגוון ביותר בכל התחומים ובכל הקטגוריות. כמו כן ניתן להתרשם מהיצע רחב של מוצרי עור ותשמישי קדושה.

בתוך כך מסכמים בהנהלת הרשת בסיפוק רב את תקופת החגים כאשר אלפי שוחרי התורה והחסידות הביעו אימון ברשת ספרי אור החיים ורכשו ממגוון הספרים בהלכה ובאגדה מענייני החגים בחנויות רשת ספרי אור החיים.

לרגל תחילת זמן החורף מאחלת הנהלת רשת ספרי אור החיים לכל תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים הצלחה רבה בלימודים, וחורף בריא.