אנחנו לא זקוקים לחינוך. פשוט תתקינו מיכלים בכל רחוב, או ליד כל פח מרכזי, ותראו איך הוא מתמלא. אף אחד לא יצא למסע חיפושים מאה מטר מהבית כדי למצוא מיחזורית.