זה לא גמ"ח שכונתי זה המפלצת הכי גדולה של חסד בכל העולם החרדי