שלום
אני מעוניין בתמיכת מפעל הפיס בהוצאה והפצה של שניים מספריי, קבצי סיפורים משלי, הם מוכנים ומחכים לצאתם מחושך לאור.