מרנן גדולי ישראל במכתב: "ארגון 'הצלה' פועל בשיתו"פ מלא עם ארגון מד"א בכל העניינים המקצועיים. המתנדבים מוזעקים על ידם מיידית"

מרנן ורנן גדולי ישראל חברי מועצת גדולי וחכמי התורה יצאו בסוף השבוע במכתב גילוי דעת ותמיכה בלתי מסויגת בפעילות המשותפת של ארגון 'הצלה' יחד עם מד"א

על המכתב חתמו מרנן ורבנן: הגאון רבי חיים וואזנר נשיא ארגון 'הצלה' וראש ישיבת חכמי לובלין, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שמעון בעדני חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן רבה של ארגון 'הצלה', הדיין הגאון רבי משה שאול קליין דיין ומו"צ ורבה של שכונת אור החיים בב"ב, כ"ק האדמו"ר מנדבורנה, הדיין הגאון רבי שלמה זלמן אולמן והדיין הגאון רבי יעקב מאיר שטרן

במכתבם כותבים גדולי הדור:

: ארגון "הצלה" שנוסד לפני שלושים שנה בעיר בני ברק, ע"י מרן פוסק הדור בעל ה״שבט הלוי״ זי״ע, בנשיאות בנו ממשיך דרכו הגאון הצדיק רבי חיים מאיר הלוי וואזנר שליט״א, ובניהולו של הרב אשר שלומוביץ הי״ו, פועל מיום היווסדו ועד עתה ע״פ דעת תורה צרופה בכל ענייני ההלכה וההנהגה, כפי הדרך שהתווה רבינו מרן זי״ע, בהקפדה יתרה על שמירת הלכות הצלת נפשות בשבת ובחג, באווירה של צניעות וקדושה, ולמנוע בכל תוקף צירוף בחורים לשורות המתנדבים, כתקנת מרן בעל ה״אבי עזרי״ זצ״ל, בזמן הקמת הארגון.

ארגון "הצלה" פועל בשיתוף עם ארגון מד"א בכל העניינים המקצועיים הקשורים לרפואה. כמו כן המתנדבים מוזעקים על ידם מיידית בעת שמתקשרים לטלפון 101.
מתנדבי ארגון "הצלה" הינם אברכים יראי שמים המוסרים נפשם ימים ולילות להצלת נפשות מאז ומעולם, ע"פ דרכו ורוחו של רבנו זי״ע.

וזאת למודעי, כי מתנדבי ארגון "הצלה" היקרים שהצילו רבבות רבות מישראל, כל פועלם בהצלת נפשות למען כבוד שמו באהבה.

מכתב תמיכה זה התקבל בכל תפוצות ישראל בברכה, כאשר ציבור שומרי התורה והמצוות יודעים כי ניתן לסמוך על הפעילות המקצועית הנערכת בהכוונה המקצועית של מד"א, שהינו גוף ההצלה הרשמי בישראל, ובסיועם של המתנדבים החרדים של ארגון "הצלה" הפועל בהכוונת ופיקוח גדולי הרבנים.

בנוסף התפרסם מכתב מיוחד עליו חתומים ראשי כל ארגוני ההצלה מכל רחבי הארץ. במכתב תחת הכותרת מידע חשוב לציבור נכתב: "לאור הפרסומים האחרונים – אנו ראשי ארגוני ההצלה הפרוסים בכל רחבי הארץ קוראים לכלל הציבור ליצור קשר בכל מצב חירום ובכל אירוע רפואי למוקד מד"א שמספרו 101.
על המכתב חתומים ראשי ומנהלי ארגוני ההצלה בכל רחבי הארץ בפועלים ועובדים בשיתוף פעולה מלא עם מד"א. בין הייתר חתומים: יו"ר הצלה ארצי אושי שלומוביץ, יו"ר צוות הצלה ארצי אברהם רייכמן, יו"ר הצלה פ"ת ישראל גודלבסקי, יו"ר החובש הר נוף מנחם מילר, מנהל סניף הצלה רחובות אליהו טייטלבוים, יו"ר הצלה אלעד שלמה חיומי, יו"ר הצלה יבניאל אברהם בן חמו, יו"ר הצלה לכיש מיכאל שוורץ, יו"ר הצלה מירון צביקה לבל, יו"ר הצלה יו"ש חנן מלכה, מנהל סניף הצלה עפולה מרדכי רוקח, יו"ר הצלה כפר חב"ד משל גלבשטיין, מנהל סניף הצלה בית שמש בן ציון מנדלוביץ ומנהל סניף הצלה חיפה שמעון גלבר