נא לפרסם את זה כי זה ממש פקוח נפש.
לא תעמוד על דם רעיך!!!
על גודל הטרגדיה והסכנה של מחלת החצבת עד כדי כך שהרופאים קוראים לזה מגפה
פיקוח נפש 24 שעות קו אדום למחלת מגפת החצבת 072-33-72-978