למה ה"אפודים" ?
האם המתים מתרגשים לראות את ה"אפוד הזוהר"