סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק החינוך הרב צביקה כהן בנאום מיוחד בפני צוותי ההוראה והטיפול של "סולם": "אתם הבית של הילדים המיוחדים עם מסירות ומקצוענות ללא פשרות"

"חיים הוא ילד עם חוש ציור מפותח. בגלל חולשה בכף היד, הוא מתקשה לצייר. הדרך היחידה שחיים יוכל לצייר הוא באמצעות שימוש במחשב מונגש ", מספרים מומחי "סולם" (סיוע ועידוד לילד המיוחד)
כמו חיים יש ילדים רבים שסובלים ממוגבלויות מגוונות , שמונעת מהם מלמצות את פוטנציאל הכישורים הטמון בהם. לשם כך עמלים מומחי מחשוב בשיתוף עם צוותים מקצועיים העוסקים בטיפול בילדים מיוחדים, בבניית מערכות מיוחדות למיצוי ולשיפור הלמידה של ילדים אלו באמצעות מערכות תקשוב מתקדמות
השבוע החלו ב"סולם" בסדרה של סדנאות לצוותי ההוראה להטעמת מערכות תקשוב מתקדמות, שיאפשרו לילדים להפיק למידה משמעותית באמצעות שימוש במחשב מותאם. ביום העיון התוודע צוות ההוראה של 'סולם' לאפשרויות הגלומות בשימוש במחשב ככלי למידה בסיוע לילדים בעלי מוגבלויות ברמות שונות. כך למשל נחשף הצוות ליישום מיוחד עבור ילדים הסובלים ממחסור באוצר מילים, ביישום ישנו בנק של מילים. הילד כותב משפט מסוים ומקבל הצעה למילים דומות או משלימות, וכך הוא מצליח ליצור בעצמו שיר. יישום אחר מאפשר לילד לצייר ציור ברמה גבוהה, מה שנותן כלים גם לפסיכולוגיים שרוצים לנתח את נבכי נפשו של הילד. יישומים ייעודיים לרכישת קריאה ומוכנות לקריאה.
מומחים לדידקטיקה חלקו מניסיונם בהפעלת מערכות מחשב, ואת התרומה הכבירה שיש לתהליך הלמידה של הילדים, בשימוש באמצעי מחשוב מתקדמים. אמצעים אלו מאפשרים לצוות ההוראה למצות את תהליך הלמידה של הילדים, תוך מעקף של נקודות החולשה של הילדים.
יום העיון הפגיש את צוותי ההוראה עם מומחים בתחום שהציגו בפני צוותי ההוראה והטיפול, את הדרך להפיק את המיטב מיישומי המחשב בהפקת למידה משמעותית לילדים המיוחדים, ובדילוג על מוקדי הקושי שלהם המונע מהם לממש את הפוטנציאל שלהם. במקבילכיוונו המומחים, איך ניתן להתאים את היישומים והתוכנות עבור ילדי 'סולם'. יום העיון התקיים במסגרת יוזמת הנהלת 'סולם' להטמיע את התת"ח ומערכות המחשב לשירות כלל הילדים ב"סולם". הטמעת המערכת נעשית תוך התאמה ברמה הטכנית, ברמה המערכתית ובהתאמה לדרישות ההלכתיות בתחום התקשורת המוגנת..
ב"סולם" הכניסו לשימוש בשנים האחרונות את התקשורת התומכת והחליפית באמצעות'מחשבי הלוח', פלטים קוליים,לוחות וכו' . ביום העיון נערכה סדנא מיוחדת לצוות בנושא שימוש בתקשורת חלופית תומכת, לילדים עם מוגבלויות בסדנא הציפו הצוותים את הדילמות שעלו מהשטח, לאחר השימוש הנרחב ב'מחשבי לוח' ובאמצעיים המגוונים לתקשורת חלופית. בעקבות השימוש בכלים אלו בגני סולם, העלו אנשי הצוות את הדילמות והשאלות שבאו מהשטח, כשהמרצים המומחים בתחום הפעלת אמצעי תקשורת חלופית תומכת, הנחו את הצוותים איך לפתור את הבעיות ולשפר את המיומנות וההתאמה ייחודיות לכל ילד וילד. הצוותים למדו איך ניתן להפיק את המרב מהתת"ח ומשימוש ב'מחשב לוח', בשיפור בעיות בתקשורת גם בילדים הסובלים מעיכוב התפתחותי, ובילדים שאובחנו עם קשיי שפה.
ימי העיון הם חלק ממהלך כולל, של הטמעת מערכות תת"ח ותקשוב מתקדמות בכל המסגרות החינוכיות של "סולם" תחת הכותרת "תקשוב לכל ילד".