למרות שרק 34% מהזוכים מרוצים, 71% תומכים בהמשך יישום 'מחיר למשתכן' • מרבית המרוצים זכו בפרויקטים שנמצאים בשלבי בניה מתקדמים וככל שרמת ההכנסה נמוכה יותר – שביעות הרצון מועטה • קרוב למחצית מהזוכים ימליצו להשתתף בהגרלות

תוצאות סקר ראשון שנערך בקרב מדגם מייצג של זוכי מחיר למשתכן בישראל, על ידי מכון המחקר 'מאגר מוחות', לבקשת איגוד הזוכים, מגלה כי 71% מזוכי 'מחיר למשתכן' סבורים כי יש להמשיך בתכנית מחיר למשתכן גם כאשר תקום ממשלה חדשה, וזאת למרות שביעות רצון יחסית נמוכה (רק 34% מרוצים) של הזוכים.
ביזנעס שימושי
על פי הסקר, שביעות הרצון של זוכי מחיר למשתכן הינה נמוכה, וכשליש מזוכי מחיר למשתכן, בעלי הדעה במדגם (34%) מרוצים מתכנית מחיר למשתכן. הציון הממוצע (3.02, בסולם של 1-5) משקף רמת שביעות רצון נמוכה. יחד עם זאת, ככל שסטטוס הפרויקט מתקדם יותר, כך שביעות הרצון מתכנית מחיר למשתכן גבוהה יותר. שביעות הרצון הגבוהה ביותר, באופן יחסי, מתכנית מחיר למשתכן, היא באזורי הצפון והדרום. כמו כן, ככל שרמת ההכנסה של הזוכים נמוכה יותר, כך שביעות הרצון מתכנית מחיר למשתכן יורדת.

למרות שביעות הרצון הנמוכה של זוכי מחיר למשתכן מהיבטים שונים של התכנית, מנתוני הסקר עולים מספר נתונים המעידים כי זוכי מחיר למשתכן דווקא מביעים אמון בתכנית ורצון כי זו תימשך ו- 71% מזוכי מחיר למשתכן סבורים שיש להמשיך את תכנית מחיר למשתכן גם כשתקום ממשלה חדשה. בנוסף, רק 13% מהזוכים ציינו כי לא ימליצו לחבריהם ומכריהם להשתתף בהגרלה של מחיר למשתכן, לעומת קרוב למחצית מהזוכים (44%) שאמרו שימליצו.

עוד עולה מהסקר, כי ככל שסטטוס הפרויקט נמצא בשלב מתקדם יותר, שיעור המשיבים שימליצו על תכנית מחיר למשתכן עולה. כאשר, זוכים שנכנסו לגור בדירה ציינו שביעות רצון גבוהה מהתכנית (4.00 מתוך 5) וזוכים שחתמו על הסכם מכר, ציינו שביעות רצון של 3.84 מתוך 5.

מבדיקת הגורמים המשפיעים על חוסר שביעות הרצון של הזוכים בתכנית מחיר למשתכן, וממה הזוכים דווקא מרוצים, עולה כי הגורמים המשפיעים ביותר על אי שביעות הרצון מתכנית מחיר למשתכן הם התמשכות התהליכים (25%) וחוסר מידע/אי-ודאות (24%). לעומת זאת, רק 10% מבין הלא מרוצים, מעידים כי הם לא מרוצים מהתנהלות משרדי הממשלה (משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר). כמו כן, רק 11% מהזוכים שאינם מרוצים, לא מרוצים מהתנהלות הקבלנים. ובהמשך לכך, רק 6% מהזוכים הלא מרוצים, אינם מרוצים מליקויי תכנון / ליקויי בנייה / רמה נמוכה.

מהסקר עולה עוד, כי הזוכים אינם מרוצים מטיב המידע שניתן להם בשלבים השונים של מימוש הזכאות, רכישת הדירה ואכלוסה. כמחצית מזוכי מחיר למשתכן (מבעלי הדעה במדגם, 48%) לא מרוצים מטיב המידע בתכנית מחיר למשתכן. הציון הממוצע (2.06 מתוך 5) משקף רמת שביעות רצון נמוכה מאוד.

בנוגע למידת שביעות רצון הזוכים מתכניות הדירה שלהם ומהמפרט שלפיו נבנית הדירה, מגלה הסקר כי כ-40% מבעלי הדעה במדגם מרוצים מהתכניות וממפרט הדירה בתכנית מחיר למשתכן. יחד עם זאת, הציון הממוצע (3.14 מתוך 5) של כלל הזוכים, משקף רמת שביעות רצון נמוכה.

מאידך, ניתן לציין כי שביעות הרצון מתכניות ומפרט הדירה בתכנית מחיר למשתכן עולה בשלבים המתקדמים של הפרויקטים השונים. עם זאת, שביעות הרצון מתכניות ומפרט הדירה יורדת בקרב מי שנכנסו לגור בדירה.

למרות חוסר הוודאות, רוב זוכי מחיר למשתכן מביעים אופטימיות ביחס לתכנית, ו- 52% מזוכי מחיר למשתכן אופטימיים לגבי מימוש הזכאות ואכלוס של הדירה אותה רכשו או צפויים לרכוש במסגרת מחיר למשתכן.

רק 16% מזוכי מחיר למשתכן מציינים כי תכנית מחיר למשתכן לא שיפרה את האפשרות שלהם לרכוש דירה.
בשונה מאלו, רוב מוחלט של הזוכים (62%) מציינים כי תכנית מחיר למשתכן שיפרה את האפשרות שלהם לרכוש דירה. 22% נוספים מקרב הזוכים, מציינים כי התכנית שיפרה את האפשרות שלהם לרכוש דירה רק במידה מסויימת.

"העובדה שרוב כל-כך גדול מקרב זוכי מחיר למשתכן סבורים שיש להמשיך את תכנית מחיר למשתכן גם לאחר הבחירות ולאחר הקמת ממשלה חדשה, מעידה על מידת אמון גבוהה שהזוכים נותנים בתכנית ובהצלחה שלה", אומר פרופ' יצחק כ"ץ, מנכ"ל מכון המחקר מאגר מוחות. "הדבר נובע כנראה מכך שלדעת רוב הזוכים התכנית שיפרה את יכולתם לקנות דירה. עם זאת, שביעות הרצון של הזוכים מאופן מימושה של התכנית עצמה, וממידת אי-הודאות הגלומה בה, נמוכה יחסית".

לדברי עו"ד אמיר לוזון, מייסד איגוד הזוכים, "הסקר מחזק ונותן גושפנקא למה שהיה ידוע לנו עוד לפני כן, וזו העובדה שזוכים רבים בתכנית מחיר למשתכן סובלים מפערי מידע וחוסר וודאות משמעותי בקשר עם הזכייה והזכויות שלהם. אני משוכנע כי אם נקבל יותר מידע מהרשויות לגבי כל אחד מהפרויקטים, רמת שביעות הרצון הכללית של הזוכים מהתכנית תעלה".

הסקר, שתוצאותיו לא ממש מפתיעות, נערך בחודש דצמבר על ידי מכון המחקר 'מאגר מוחות' שבניהולו של פרופ' יצחק כ"ץ, והוא למעשה סקר דעת הקהל האובייקטיבי הראשון שנערך בקרב זוכי מחיר למשתכן מאז שהתכנית יצאה אל הפועל.

הסקר נערך לבקשת 'איגוד הזוכים', מיזם עסקי-חברתי שהוקם על ידי עו"ד אמיר לוזון, זוכה מחיר למשתכן בקריית ביאליק, שמנגיש ללא עלות מידע בתחומים שונים לזוכי מחיר למשתכן ובכך מסייע להם בתהליך מימוש הזכייה ורכישת הדירה. לאיגוד הזוכים כבר נרשמו עשרות אלפי זוכי מחיר למשתכן מפרויקטים רבים ברחבי הארץ.

הסקר נערך בשיטה של סקר אינטרנטי, בקרב חברים רשומים באיגוד הזוכים וחברי קהילת הזוכים בכלל, באמצעות שאלון מובנה במהלך חודש דצמבר השנה. הסקר מקיף 1,078 משיבים, המייצגים את כלל זוכי מחיר למשתכן בישראל. המדגם מאפשר הסקת מסקנות ברמת ביטחון של 95% עם טעות דגימה של פלוס/מינוס 3% (ביחס לאומדנים השונים).

זוהי למעשה הפעם הראשונה שמתפרסמים בתקשורת תוצאות של סקר דעת קהל אנונימי ואובייקטיבי שנערך על ידי מכון מחקר חיצוני, ואשר בדק מדגם מייצג של זוכי מחיר למשתכן בישראל.
מקור: http://bizzness.net/