ישנה מגבלה לכמות קרקעות שניתן לרכוש בפרויקט דורות עילית?