רק בחודש יולי, היה גירעון של שני מיליארד שקלים • הגירעון מתחילת השנה, כפול מהגירעון בתקופה המקבילה אשתקד

חטיבת המאקרו והתקציב באגף החשב הכללי במשרד האוצר, מפרסמת בימים אלה את נתוני הגירעון וביצוע התקציב לתקופה ינואר – יולי 2019.

בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ"ג. עד סוף יולי נמדד גירעון בסך 23.8 מיליארד ₪ (לעומת גירעון בסך 11.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד).

ביזנעס שימושי

בחודש יולי לבדו נמדד גירעון בסך של 2.0 מיליארד ₪ בלבד. זהו נתון טוב יותר מיולי 2018 אז נמדד גירעון של 3.3 מיליארד ₪. סך הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 – יולי 2019) עומד על 3.8% מהתמ"ג.

בתקציב המקורי לשנת 2019 תכנון ההוצאה הממשלתית היה ביעד הוצאות שנתי של 396.9 מיליארד ₪. עד סוף יולי הסתכמו ההוצאות ב-227.1 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 57.2% מעבודת הממשלה).

בחודש יולי 2019 סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו ב-33.1 מיליארד, מתוכם השתמשה מערכת הביטחון ב-5.8 מיליארד ₪ (ירידה של 1.3% מיולי 18') ושאר המשרדים האזרחיים 24.6 מיליארד ₪ (עליה של 11.4%).

את הוצאות הממשלה אנחנו מממנים מכיסנו כמובן. סך הכנסות הממשלה בחודש יולי, הסתכמו ב-31.1 מיליארד ₪ בחלוקה כדלהלן: גביית המסים הסתכמה ב-29.5 מיליארד ₪, וההכנסות האחרות הסתכמו ב-1.6 מיליארד ₪.

תשלומי המסים שהממשלה קיבלה מאיתנו בחודש יולי הם לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים ישירים בסך 14.7 מיליארד ₪. הכנסות ממסים עקיפים בסך 14.1 מיליארד ₪. הכנסות מאגרות בסך 0.7 מיליארד ₪. יצוין שכפי שכבר כתבנו בסיקור מצב הצמיחה, יבוא הרכב הוקדם השנה עד אפריל, בגלל עדכון נוסחת מיסוי ירוק. לכן ירדו ההכנסות בחודש יולי בסך של 0.2 מיליארד ₪, בדומה לחודשים הקודמים.

הגבייה בסעיף מס הכנסה מעצמאיים ומחברות (ברוטו) הסתכמה בחודש זה ב 6.2 מיליארד ש"ח, כמעט ללא שינוי לעומת יולי 2018, בשיעורי מס אחידים. בחלוקה בין עצמאים לחברות, הגבייה מעצמאים עלתה ב-6% והגבייה מחברות ירדה ב-2%.

הגביה מניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון, הסתכמה ב-9.5 מיליארד ש"ח לעומת 9.3 מיליארד ש"ח ביולי 2018, עליה של 1%.

ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו ב-1.0 מיליארד ₪. מדובר על ירידה של 7% לעומת יולי 2018. בגביה ממס שבח נטו נרשמה ירידה בשיעור של 5% ובגביית מס רכישה נטו נרשמה ירידה בשיעור של 9%. כמו כן נרשמה עליה של 11% בגביה בשוק ההון והסתכמה בסך של 394 מיליון ש"ח.

ויש גם החזרים – ביולי 2019 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב-1.4 מיליארד ש"ח, עליה של 2.0% לעומת יולי 2018. יצוין כי מתחילת שנה נרשמה עליה בהחזרים של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מול הכנסות הממשלה ממיסים ישירים, מממנים האזרחים את פעולות הממשלה כלפיהם גם על ידי הכנסות ממסים עקיפים. בחודש יולי 2019 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-14.1 מיליארד ש"ח לעומת 13.0 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.

מס ערך מוסף, מס אותו אנחנו משלמים על כל מוצר הנרכש על ידינו למעט פירות וירקות. סך ההכנסות נטו ממע"מ ביולי 2019 הגיעו ל- 10.5 מיליארד ש"ח לעומת 9.4 מיליארד ש"ח אשתקד.

סעיף נוסף שיוצא מכיסנו בקניית מוצרים רבים הוא מס קניה יבוא. ההכנסות בסעיף זה הסתכמו ביולי 2019 ב-1.4 מיליארד ש"ח, ירידה של 6% לעומת יולי 2018. במצטבר, בתקופה ינואר-יולי 2019, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נרשמה ירידה של כ- 10% בהכנסות ממס קניה יבוא. עיקר הירידה נובע ממספר כלי רכב נוסעים נמוך שיובאו בתקופה הנסקרת בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

מקור: http://bizzness.net/