קשקשת אפשר וגם אני עשיתי את זה ללכת ליד חנויות ולבקש כול פעם עד לעברה יהיה לכם מספיק אני עשיתי כך ולא יוצאי שקל על קרטונים שיום אחרי ילכו לעזזאל