Roni Schutzer/Flash90/Maariv Out.

בשורה לבעלי הרכבים ההיברידיים: ועדת הכספים האריכה את הטבת שווי השימוש בשנתיים נוספות

ועדת הכספים האריכה כעת את הטבת המס לרכבים היברידיים בשנתיים נוספות. יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני: "זהו אינטרס ציבורי מהדרגה הראשונה. נמשיך ונפעל למען ציבור הצרכנים"

ועדת הכספים האריכה היום (שלישי) בשנתיים נוספות את הוראת השעה, המעגנת הטבת שווי השימוש לרכבים היברידיים ורכבי פלאג-אין וחשמליים. ההטבה שעמדה לפוג בסוף השנה, תחול עד לתום שנת 2021. במקביל סיכמה הוועדה כי רשות המיסים תגיש לאישורה הארכה בת שנתיים לעניין מיסוי מוגדל של רכבי יוקרה. במהלך הדיון קראו חלק מחברי הוועדה שלא להסכים לאישור הארכת המיסוי המוגבר על רקע ייקור מס הקניה על רכישת רכבים אלה, מנגד הציגה רשות המיסים כי אישור הטבת שווי השימוש תלוי בכך.

לאחר דין ודברים, אישרו חברי הוועדה את הטבת שווי השימוש, לאחר שהסכימו להצעת פשרה שהעלה יו"ר הוועדה, לפיה מיסוי רכבי היוקרה יאושר לשנתיים בלבד ולא באופן קבוע כפי שביקשה רשות המיסים, וכי יתקיים דיון והרשות תציג נתונים לעניין הרכבים ההיברידיים. ההסכמה הושגה לשם מניעת פגיעה במחזיקי הרכבים ההיברידיים, שעה שהטבת שווי השימוש תפוג בסוף השנה.

הטבת שווי השימוש מעניקה הנחה בזקיפת שווי השימוש, בגובה של 500 ₪ לרכבים היברידיים ו-1,000 ₪ לרכבי פלאג-אין וחשמליים. הוראת השעה לעניין מס על רכבי יוקרה, בכללם רכבי יוקרה היברידיים וחשמליים, קובעת כי מס הקניה על רכבי יוקרה, יחול על רכבים שעלותם מעל 300,000 ₪, כולל כלי רכב היברידיים וחשמליים.

מס הקניה המוגדל על רכבי יוקרה נכנס לתוקף כהוראת שעה בספטמבר 2013 ומאז הוארך מידי תקופה, כאשר שיעור מס הקניה עולה באופן הדרגתי ככל שמחיר המחירון גדול יותר מ-300,000 ₪. ככל שמחיר הרכב לצרכן גבוה יותר כך המיסוי עליו גדול יותר, כאשר המקסימום יכול להגיע ל-20% מיסוי גבוה יותר מהמס הבסיסי העומד על 83%, קרי 103%.

לפני כשנה נקבע כי ההוראות תחולנה גם על רכבים עם טכנולוגיות הנעה מתקדמות הנהנים משיעורי מס מופחתים: רכב היברידי בדרגת זיהום 2, רכב plug-in ורכב חשמלי. באוצר נימקו אז את הוספת הרכבים הירוקים לרשימה בכך שקיימת מגמה של ייבוא מוגבר של רכבי פאר בטכנולוגיות אלה ומחירם הגבוה נובע מהיותם רכבי פאר ולא מהטכנולוגיה המוטמעת בהם.

מנכ"ל 'שמש רכבים' מר שמואל טירר אמר בתגובה: "אני מודה ומברך את ח"כ גפני על החיסכון הגדול באחזקת רכב היברידי, הגורם בפועל להנמכת צריכת דלק ושמירה על הסביבה בזכות אנרגיה ירוקה. נתוני המכירות בישראל מראים, כי ההטבה היא הזרז הגדול לבחירה ברכבים חסכוניים שאינם מזהמי סביבה. הטבת המס משנה את דפוסי החשיבה של הצרכן בישראל ומעבירה את השוק כולו להתייעלות אנרגטית וחשיבה סביבתית. כבוד הוא לנו שאלו נציגינו בכנסת הדואגים לטובת הכלל בראייה חברתית וערכית".

כתבות קשורות