ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה את עדכון שיעורי התגמולים לבעלי נכות הנובעת מפשעי הנאצים וכתוצאה מהמלחמה בנאצים, בעלות שנתית כוללת של 69 מיליון ₪. ניצול השואה מרדכי הראל: הצעיר שבין הלוחמים בנאצים היום בן 90 פלוס, המאבק לא תם

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (שני) את עדכון שיעורי התגמולים לבעלי נכות הנובעת מפשעי הנאצים וכתוצאה מהמלחמה בנאצים.

עפ"י חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק נכי רדיפות הנאצים, רשאי שר האוצר באישור ועדת הכספים להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעורי התגמולים השונים עפ"י החוקים הללו, וכן את התגמולים לעניין הטיפולים הרפואיים עבורם. עדכון התגמולים נובע משינויים במדד השכר בסקטור הציבורי, אליו מוצמדים התגמולים, בהתאם למדד המתפרסם על ידי הלמ"ס. זאת בדומה לתגמולי נכי צה"ל. כך אישרה הוועדה היום עדכון רטרואקטיבי לשיעורי התגמולים מה-1 באוקטובר 2018 ועדכון נוסף מה-1 באפריל 2019 ואילך.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "ביקשנו שעדכון הקצבאות יהיה צמוד למדד הגבוה – המדד הקהילתי, בקשתנו התקבלה וזה מה שיהיה מעכשיו, העדכון יהיה צמוד למדד גבוה, לטובת נכי ניצולי הנאצים. היום אנו מאשרים עדכון לקצבאות לפי המודל הזה, נמשיך ונפעל למען הניצולים והלוחמים, כל מה שנעשה לא יהיה מספיק מול מה שהם הקריבו".

מהרשות לזכויות ניצולי השואה: "סך כל עלות העדכון הינה 34 מיליון ₪ בגין הסכום מאוקטובר 2018, שניתן רטרואקטיבית, ו-35 מיליון ₪ נוספים לעדכון הנוסף מאפריל". עוד נמסר: "סך העלאה במסגרת תגמול רגיל לזכאי עומד על בין 60 ל-107 ₪ לחודש, ועבור תגמול מוגדל לזכאי על בין 105 ל-174 שקלים לחודש".

מרדכי הראל, יו"ר ארגון עובדי הכפייה תחת שלטון הנאציים: "אני מבקש להודות ליו"ר הוועדה ולוועדה על פועלם המשמעותי. אנחנו מדברים על פיצויים לנכי המלחמה בנאצים, האם אתם מודעים לעובדה שהצעיר בניהם בן 90 פלוס, בחשבון כך שלחמו רק עד שנת 45. קחו בחשבון שגם המאבק של ניצולי השואה שעברו את הגיהינום לא תם ונמשיך בעזרתו של הרב גפני וועדת הכספים, כי יש דרך ארוכה, כל מה שנעשה, בוצע בשיטת טלאי על גבי טלאי. נמשיך שכשהמצב יתייצב".