Yonatan Sindel/Flash90

ועדת הכספים אישרה את הצעת תקציב מבקר המדינה לשנת 2020

התקציב יעמוד על כ-390 מיליון ₪. במהלך הדיון, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן התייחס לדו"ח הצפוי לעסוק בגרעון תקציב המדינה לשנת 2018: "היו ליקויים, אך התנהלות אגפי האוצר הייתה במסגרת החוק בסה"כ"

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (ב') את הצעת תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2020. על על-פי ההצעה גבוה תקציב המשרד יהיה כ-390 מיליון ש״ח, כאשר תקציב המשרד לשנת 2019 עמד על כ-382 מיליון ש״ח. במסגרת התקציב הוקצו לעלות ביצוע הביקורת במשרד המבקר כ-157 מיליון ש״ח, לתקציב האמרכלות הועמדו כ-121 מיליון ש״ח, לנציבות תלונות הציבור הועמדו כ-42 מיליון ש״ח.

 

לצד כך, ציינו במשרד המבקר כי יפעלו בשנת 2020 לקידום החיסכון והיעלות של משרדו, במסגרת זו, הצביעו על החזרת 47 מיליון ש״ח מתקציב המשרד לאוצר המדינה, כספים שנותרו מעודפי המשרד לשנת 2018. לעניין כך ביקשה ועדת הכספים והעומד בראשה, כי תיבחן אפשרות למקד כספים אלה בצרכי רווחה דחופים שעלו במהלך דיוני הוועדה בעת האחרונה, ובמשרד האוצר ציינו כי יבחנו זאת.

 

במהלך הדיון השיב המבקר לביקורת מצד ח"כ מיקי לוי, לעניין הימשכות ההליכים במסגרת דו"ח הביקורת לעניין תקציב המדינה בשנת 2018, ואופן הצגת הגרעון בתקציב המדינה בסוף שנה זו, וציין כי הדו"ח יוגש בסוף החודש לרה"מ, ולאחר מכן לכנסת ולציבור, והוסיף כי לצד ליקויים שיש להתייחס אליהם ברצינות, אגפי המשרד פעלו במסגרת החוק.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני פתח את הדיון: "אני מקדם בברכה את מבקר המדינה ונציג תלונת הציבור, מתניהו אנגלמן. אלו ימים לא פשוטים בהם אתם מתפקד כמבקר המדינה, כולנו במצב בו דברים שהיו מוסכמים בעבר לא מוסכמים היום. לא חושב שזה טוב ושהמהפכות הללו תורמות לנו, אך זה לא תלוי בנו, אנחנו צריכים להתמודד".

ח"כ מיקי לוי: "ביקשתי ממך לפרסם דו"חות שלא פורסמו בעבר, ביקשתי מספר פעמים. שלחתי לך 8 מכתבים, בעניין הגרעון של 2018, שהשנה נגמרה בקול תרועה רמה על גרעון נמוך, ואחרי 4 חודשים הגרעון זינק, ואתה פוטר אותי במין מכתב – 'קיבלנו את מכתבך'. אנחנו נוהגים כבוד בכל פקידי הממשלה בכבוד, ושלא נוהגים בנו בכבוד, לעיתים יש לי תחושה שהמבקר חושב שהוא עובד אצל הממשלה ורה"מ, אבל הוא עובד אצל הכנסת והוא צריך לתת דיון וחשבון בפני הכנסת. יש לנו תחושה שלא סופרים אותנו כנבחרי ציבור. מדובר בביקורת שנערכה ע"י קודמך בתפקיד, אני מכיר את הנוהל וכל ההליך, אך אתה בתפקיד כבר 5 חודשים, ואנחנו כנראה לקראת בחירות שלישיות ויש לכך משמעות אדוני המבקר, אני מבקש את תוצאות הביקורת ואני לא מקבל, אני מבקש שהדו"ח הזה יצא".

ח"כ קרן ברק: "מבחינתי זו דמגוגיה שלא מתאימה לוועדה אחראית, בחוויה שלי מבקר לא אמור להיות תליין, הוא אמור לתקן, למצוא ליקויים ולפעול כדי לתקן, הוא לא משטרה, הוא לא עוד רשות".

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן: "אפתח ואומר שנכנסתי לתפקיד לפני 5 חודשים, עברתי הליך למידה משמעותי, נחשפתי לצוותים מסורים במשרד, הרואים בתפקידם שליחות ציבורית. המיקוד שלנו היא ביקורת אפקטיבית, המתמקדת ביעדים לאומיים. במסגרת הליך הלמידה, השלמתי חשיפה מסוימת למשרדים מקבלים. ביקרתי במשרד המבקר האמריקאי הפדרלי ולמדתי ממנו על פעילתו וגם סיכמתי עקרונית שתתבצע בקרת עמיתים על משרד מבקר המדינה הישראלי. אנחנו צריכים גם לבחון את עצמנו כדי לשפר את הביקורת.
במסגרת הפעילות אותה אנחנו מגדירים במשרד פלטפורמה לביקורת בונה, אנו נחתור למצוינות וחדשנות ונתמקד בבקרות יעילות ומועילות בביקורת בנושא מנהל תקין בתואר המידות וקבלת ביקורת לצד מנהל תקין בתואר המידות. על פי תפסתי תפקיד המבקר לטייב את פעילות הגופים הנבחרים. לגבי החלטות  יש להשאירן לאלה שצריכים לקחת את ההחלטות".

"במסגרת הראייה של ביקורת בונה, עלינו להתמקד בנושאים לאומיים ובבחינת נושאים אסטרטגים, בנושאים שיש להם ראיה מערכתית, נושאים ב-360 מעלות: סוגיית הדיור במספר היבטים, סיכונים אסטרטגים למדינה, מערכות המדינה, ביקורות סייבר, מאגרים ביומטריים, הסיכונים בעולם הדיגיטלי, חיזוק הפן החברתי בביקורת המדינה – הביקורת צריכה להוות פה לחלשים בחברה, איך אנחנו מנגישים את עצמנו לאוכלוסיות חלשות. נפעל לגוון את סוגי הביקורות, אסטרטגיות, פיננסיות, תהליכיות".

"לצד אלה, יצא נוהל חתום, איזה מידע הביקורת יכולה לקבל, באיזו דרך, אנחנו צריכים הרבה יותר הרשאות נגישות למידע. מצד שני אנחנו צריכים להבין שיש גם מידע אישי".

"ההתמקדות שלי ושל המשרד היא בעשייה סביב דוחות הביקורת, אנחנו משלימים בימים אלה כ-60 עבודות ביקורת. כ-25 אמורים להיות מוגשות לרה"מ, עד סוף החודש. סבב נוסף יהיה באמצע פברואר, שחררנו למשרדים כבר טיוטות, אחרי עבודה מעמיקה. ביקורת אורכת בסדר גודל של שנה, עד יציאת דו"ח, בהליך מאוד סדור. אני אומר חד וחלק, צוותי הביקורת במשרד המבקר, עמלים על כלל הדוחות שבעבודה, לרבות דוחות שהתחילו לפני שנה ע"י המבקר הקודם, אין דוח שלא זוכה לטיפול או בחינה מעמיקה בהיבט הזה".

ח"כ קטי שטרית: "בחנתם את נושא משך הזמן עד להגשת הדו"ח, כדי שהביקורת תגיע למשרד הרלוונטי שהנושא עדיין חם?

אנגלמן: "אני דורש שלפחות דו"ח 1 מ-5 יעסוק במעקב, זה חלק מנושא האפקטיביות. יכול להיות שיש מקום לגבש תוצרים מהירים יותר, גם על זה אנחנו עושים חשיבה".

המבקר השיב לדבריו של ח"כ מיקי לוי: "על כל הדו"חות מתקיימת עבודה, הדו"ח המדובר עתיד להיות מוגש בסוף חודש זה, אחרי שהושלמה עליו העבודה, בסוף דצמבר, הוא יוגש לרה"מ, ולאחר מכן לכנסת ולציבור. ח"כ לוי קיבל מאתנו 2 מכתבים, הוא גם יודע שהסוגיה הזו נידונה בבג"ץ שסילק על הסף את טענות העותרים, וקבע שהמשרד פועל במסגרת חוק מבקר המדינה. במסגרת הדו"ח הייתה התלבטות לגבי סוגיות מסוימות, הצוות אמר כך, ייעוץ משפטי אמר אחרת, ואני הכרעתי בחלק מהסוגיות. עלה שההתנהלות של האגפים במשרד האוצר היו במסגרת החוק בסך הכול, היו ליקויים, והם יצוינו, זה נושא משמעותי וצריך לקחת אותו ברציניות המתאימה".

ח"כ מיקי לוי: "אשמח אם גם נשמע בהזדמנות הזו, מה עניין ביטול האגף לשחיתות ציבורית, כאילו הסתיימה השחיתות?"

מבקר המדינה: "יש אגף של תפקידים מיוחדים, אין אגף שחיתות במשרד המבקר. כל הצוותים עוסקים בטוהר המידות, יש אגף לתקציבים מיוחדים, שאת פעילותו אנחנו בוחנים, יש שאלה של בניין כוח והתייעלות, והשאלה האם צריך כוח שיעבוד לצד הצוותים האחרים. טרם הכרענו בנושא. לעניין מנהל תקין וטוהר המידות אין שאלה, תראו זאת גם בדו"חות, המבקר מדבר דרך דוחותיו, ותראו שכלל הנושאים האלה באים לכדי ביטוי".

המבקר התייחס להחזרת למעלה מ-40 מיליון ₪ מעודפי המשרד למשרד האוצר.

יו"ר הוועדה, ח"כ גפני פנה לאוצר לעניין כך: "לעניין העודפים הללו, היו פה כמה נושאים שעלו במהלך הדיונים, היה נושא של הילדים האלרגיים, המעונות הנעולים ועוד, יש לנו דברים חיוניים, שניתן להפנות אליהם את הכסף הזה".

ירה, נציגת משרד אוצר: "אנחנו כן בנינו על הסכום הזה, אבל מבחינתנו יש שיח על הדבר הזה, כדי לראות את החלוקה שאפשר לעשות".

ח"כ אורית פרקש הכהן: "שמעתי את כל דבריך, מילה אחת לא שמעתי, שהיא בחוק תפקידך, שהיא שמירה על טוהר המידות של הגופים המבוקרים. הדבר מפריע לנו בתקופה הזו, של כתבי אישום של אנשים בתפקידים מאוד משמעותיים. גם בחזון שהגשת אלינו, אין טוהר מידות, אני רוצה להזכיר שזה חלק מהתפקיד שלך בחוק. איך זה עומד מבחינת התפקיד שלך?"

אנגלמן: "אמרתי חד משמעית, שנושא הביקורת כולל גם את הנושא של טוהר המידות בהתאם לחוק, ואנחנו פועלים בנושא זה, בדומה לנושאים אחרים. אני חוזר, שנקיים ביקורות גם במנהל תקין וטוהר המידות, זה יבוא לביטוי גם בדוחות שיפורסמו עכשיו, זה ימשיך להיות משולב".
בנוסף התבקש מבקר המדינה על ידי יו"ר וחברי הוועדה, לשקול יש בקשה של המפלגות לדחיית הגשת הדו"ח לעניין מימון המפלגות ברשויות המקומיות? ושגם אתם תדחו את המועד שאתם משיבים. המבקר ציין כי יידרש לעניין.

בתום הדיון אושר התקציב, כאשר ח"כ פרקש הכהן נמנעה, וציינה כי בעת הנוכחית היה ראוי שהמשרד יתנהל ביעילות תקציבית משמעותית יותר.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *