עמותת עוז – בנקים לא מעל לחוק !
תומכת ביוזמת ח"כ קרעי ומאחלת לו הצלחה
בתקווה שאכן יהיו שינויים לטובת עם ישראל