בבניין הכנסת התקיים היום כנס ליישום המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסדרי החוב השתתפות השרים בצלאל סמוטריץ ויריב לוין שציין שמדובר בנושא קריטי ושיסייע כשתהיה ממשלה לקדם זאת, "הפיקוח של הכנסת חייב להיות משמעותי יותר",

בבניין הכנסת התקיים היום כנס ליישום המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסדרי החוב (ועדת כבל, ועדת הטייקונים) ביוזמת חה"כ ד"ר ורו"ח שלמה קרעי. בכנס ישתתפו גם השרים בצלאל סמוטריץ (חבר הוועדה לשעבר) והשר יריב לוין, השר המקשר בין הממשלה לכנסת שציין שמדובר בנושא קריטי ושיסייע כשתהיה ממשלה לקדם זאת, ש"הפיקוח של הכנסת חייב להיות משמעותי יותר", אמר לוין.

"המלצות הועדה חיות וקיימות ויש מחוקקים המחוייבים ליישם אותן, גם אם חלילה תושבענה עוד ארבע כנסות עד שתקום ממשלה בישראל", אמר ח"כ קרעי בדיון, "מדובר בהמלצות קריטיות ביותר אשר ישפיעו על התנהלות כלל הרגולטורים הפיננסיים בישראל ועל השוק כולו למען הציבור".

"ארבעת המפקחים הרלוונטים (שוק ההון, התחרות , הפיקוח על הבנקים וניירות ערך) עושים עבודה חשובה ביותר אך לקויה בחוסר ממשי המשפיע על אופי הפעילות ועל רמת הסיכון במערכת הפיננסית באופן משמעותי ביותר. לפיקוח על הבנקים כמעט ואין יכולות של מודיעין וחקירה. בנוסף, התשתית החוקית לאכיפה מיושנת ובנויה טלאי על טלאי".

"אך, כפי שהתברר מדיוני ועדת החקירה הבעיה העיקרית הינה נכונות הפיקוח על הבנקים לפיקוח צמוד וענישה משמעותית אפילו מול הפרות חמורות ביותר וחריגות חוזרות ונשנות. כמו כן, חלק נכבד מהמלצות הוועדה נוגעות לעניין שקיפות הפיקוח: פעולות הפיקוח כשכבר נעשות, מתבצעות לרוב במחשכים, בסודיות, ובאופן לא פורמלי, דבר המונע ביקורת ציבורית".

"בנוסף, הענישה הקבועה בחוק כלפי בנקים למשל היא מזערית וכמעט מגוחכת. עד מיליון שקל בלבד. וגם אין שום יכולת להטיל אחריות וקנסות אישיים על בעלי משרה. נתון זה גורם לחוסר הרתעה משמעותי שהוא 80 אחוז מהפתרון. הפיקוח על הבנקים שם דגש על תיקון הטעויות וההפרות המתגלות ואף זה מתבצע באופן של דיאלוג, כמעט התנדבותי, בין המפוקח למפקח. התנהלות זו לא מרתיעה כלל וגורמת לבנקים להמשיך ולפעול ב"שיטת מצליח".

"גם אם תתפסנה תקלות וטעויות חמורות ככל שיהיו, הרי שהן חלק קטן והענישה עליהן כמעט ולא קיימת. מקסימום יבקשו מהם לתקן. תוחלת הרווח של הבנקים מחריגות והפרות גבוהה מאוד גם כאשר משקללים את הקנסות הצפויים. אקדם ביטוח פקדונות. זו הדרך הכמעט יחידה נכון לעכשיו שתביא לתחרות אמיתית בשוק הבנקאות".

"אני חושב שהכנסת חייבת ליישם את המלצות הוועדה. זהו חלק מרכזי ביותר מהמטרות הפרלמנטריות שהצבתי לעצמי ואעשה כל שניתן על מנת שהן תיושמנה בהקדם. הצעד הראשון והחשוב ביותר, כבסיס לכלל הפעילות ושיפור הפיקוח, הוא הקמת ועדה חסויה. ועדה פרלמנטרית ייעודית אשר תינתן לה האפשרות להיחשף ולדון בכל נושא סודי הקשור לעניין ללא הגבלות".

"הרגולטורים הפיננסיים חייבים פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי. פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי שווה פחות חקיקה, פיקוח אפקטיבי יכול להתקיים רק כאשר תהיה ועדה ייעודית אשר תהיה חשופה למידע כולו. כמו כן, נושא השקיפות הוא קריטי ביותר. שקיפות בפעולות הפיקוח תוביל לדיון ציבורי ולפיקוח אפקטיבי".

"אני מגבש שורה של הצעות חוק כפועל יוצא של המלצות הועדה, אותן נגיש ונקדם כשתקום ממשלה. אני בטוח שמדובר בנושא כמעט קונצנזואלי אשר יגבר אפילו על משמעת קואליציונית ככל שתהיה. אני בטוח גם שחברי הועדה המכהנים לא יכפיפו את עצמם למשמעת קואליציונית בנושא זה, אם זו תהיה בניגוד להמלצות הועדה", דברי קרעי.