זה לא עוזר לחרדים שמביאים חמאה מחול הרי זה חלב מוכרי לכן רק החרדים סובלים מזה אז לא צריך להביא חמאה מחול צריך ליצר חמאה למרות שכבר יש יותר חמאה בחנויות זה עדיין לא מספיק