ועדת המכסות מעריכה שיבוטל כליל המכס על ייבוא חמאה • בינתיים: משרד הכלכלה הכריז על החברות הזוכות במכרז למכסות ייבוא 2,200 טונות של חמאה • אושרו מכסות של 2,000 טון נוספים של חמאה תעשייתית

המוצר השמנוני והטעים, שמעסיק רבות את השוק הצרכני בישראל, עומד להגיע לחנויות בכמויות מספקות באופן שוטף, כך שצרכני החמאה לא יאלצו למלאות את ה'סליק' שלהם, בכל פעם שהמוצר חוזר למדף.

ביזנעס שימושי

משרד הכלכלה והתעשייה, ממשיך לפעול להפחתת מחירי החמאה בישראל ומפרסם את חלוקת מכסות החמאה לשנת 2020. במכסה שחולקה במסגרת הליך תחרותי, התחרו היבואנים על המחיר הנמוך לצרכן, בהיקף יבוא של 2200 טון חמאה, זאת הכמות שאושרה לחלוקה בוועדת המכסות.

יבואני החמאה התחייבו, כי החמאה תימכר לצרכן במחיר שלא יעלה על 3.80 שקל ל-100 גר'. בשופרסל ובאושר עד התחייבו למכור את החמאה ב-3.50 שקלים, בכמות של 500 ו-100 טון בהתאמה. לעומתם, הרשתות יינות ביתן ורמי לוי, קיבלו 125 טון כל אחת ואצלן תימכר החמאה ב-3.80 שקל.

בנוסף, הוועדה חילקה גם מכסה לחמאה תעשייתית, בהיקף של 2000 טון, למחלבות הבאות: תנובה (1,250 טון), טרה (200 טון), מחלבות גד (180 טון), בר בכפר בע"מ (75 טון), מחלבת פסגת הכרמל וכן ליבואנים נוספים.

במקביל לחלוקת המכסות, החל משרד הכלכלה והתעשייה בהליך, לביטול המכס על החמאה כליל, במטרה לפתוח את השוק לתחרות. בעקבות ההליך, יצאה רשות המיסים לשימוע ציבורי, לביטול המכס על יבוא חמאה בכלל, זאת במטרה להתגבר על המחסור, תוך פתיחת השוק לתחרות, הן על מגוון המוצרים והן על המחיר לצרכנים.

לאור האמור וכדי למנוע הפתעות והפסדים, כל הזוכים בהקצאת מכסה ליבוא חמאה, עודכנו כי נפתח הליך שימוע ציבורי, בדבר ביטול המכס על יבוא חמאה. ביחס לזוכים בהליך התחרותי ליבוא החמאה לציבור, הובהר כי למרות שביטול המכס אינו בסמכותה של וועדת המכסות, היא סבורה כי קיים סיכוי סביר שיבוטל המכס, ולכן ככל שיבוטל המכס על החמאה, בהתאם להסכם ההליך התחרותי, הוועדה תודיע על ביטול ההליך התחרותי והודעה על כך תפורסם באתר המשרד.

מקור: http://bizzness.net/