Hadas Parush/Flash90

הנגיד VS החרדים: ירון הגיע לוועדת הכספים והותקף ע"י גפני ומלכיאלי

אחרי שאמר כי אם החרדים לא ישולבו יעלו המיסים ב-16 אחוזים, יו"ר וועדת הכספים אמר לנגיד בן ישראל כי "חוקקתי חוק לאפליה מתקנת להעסקת חרדים, שאלתי כמה הועסקו במסגרת זו, השיבו לי שאף אחד". מלכיאלי: "אמירה שלא הייתה צריכה להיאמר בתקופת בחירות"

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, קיימה היום (שני) דיון לעניין תקציב בנק ישראל. במסגרת הדיון, הציג נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, סקירה כלכלית, בה התייחס למצב במשק, לגרעון, ליחס החוב – תוצר, לפריון, לתעסוקת מגזרים ולנושאים נוספים.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני פתח את הדיון: "אנחנו שמחים לארח כאן את הנגיד לראשונה, במסגרת הסדר שנקבע בעבר, אנחנו לא מאשרים את תקציב הבנק, אך הוא מוצג לפנינו. לצד כך נבקש לקבל תמונה כללית, ולקבל תשובות, כמו למשל מה קורה עם נושא תמלוגי הגז".

הנגיד התייחס גם לפריון העבודה בישראל וציין כי זה "יחסית נמוך למדינות המפותחות. עד היום הצמיחה באה בצורת גידול בשיעורי התעסוקה כמעט בכל המגזרים, למעט נשים ערביות וגברים חרדים. כדי להגדיל את הצמיחה, אנחנו רוצים להתמקד בנושא הפריון". הנגיד הציג כי הגדלת שיעור התעסוקה במגזרים אלה, תשפר את התוצר לנפש.

יו"ר הוועדה גפני, התייחס לנקודה זו וציין כי "מדינת ישראל לא עשתה כלום למען זאת. חוקקתי חוק לאפליה מתקנת להעסקת חרדים, שאלתי כמה הועסקו במסגרת זו, השיבו לי שאף אחד".

ח"כ אבי ניסנקורן: "בניגוד להחלטת הממשלה אין עידוד של אוכלוסיות. גם לעניין נשים חרדיות שהשתלבו, השאלה באיזו רמה, ומה התרומה של הדבר לפריון"

ח"כ מיכאל מלכיאלי: "הנגיד, התבטאת בנושא התעסוקה כי אם החרדים לא ישולבו יעלו המיסים ב-16 אחוזים. אמירה שלא הייתה צריכה להיאמר בתקופת בחירות, הייתי מצפה ממך לומר, שלולא המדינה תמשיך לבנות חסמים לגברים חרדים בשוק התעסוקה, תהייה עליית מיסים ב-16 אחוז. יש רבים שרוצים להשתלב. אני מבקש שתוציא אמירה למדינת ישראל, שתפסיק לבנות תקרות זכוכית לגברים החרדים שכן רוצים להשתלב".

ח"כ עודד פורר ניצל את ההזדמנות לתקוף ולהסית ואמר כי, "האינטרס פה הוא לא שלכם או שלי, הוא אינטרס של מדינת ישראל. אי אפשר להשיג את זה בלי שמישהו חס וחלילה ילמד לימודי ליבה. גם בנושא חינוך יש חידלון גדול מאוד של הממשלה, יש ירידה חדה במתמטיקה ומדעים ב-4-5 שנים האחרונות, לא נוכל לקיים מדינה עם צבא של עולם ראשון, שהרמה במבחני פיזה, היא ברמה של עולם שלישי".

הנגיד הציג כי פריון העבודה בישראל נמוך ביחס לזה של המדינות המפותחות. בצד הפתרונות, הדגיש פרופ' ירון את עניין המיומנויות כגורם משפיע: "הפער הגדול ביותר הוא דווקא בעשירונים התחתונים. הפער מתחיל כבר בגילאים הצעירים".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *