Share on whatsapp

adas Parush/ Flash90

דו"ח המבקר על מחיר למשתכן: דירות גדולות ויקרות, איחורים בהיתרי הבנייה

דוח מבקר המדינה על תוכנית מחיר למשתכן: כ-50% מהדירות הן של חמישה חדרים ועם תופסות שהעלו את מחירן, בחלק מהמחוזות השיווק לא תאם את אזורי מגוריהם של הזכאים. מתוך 20,000 יח"ד שנבדקו, כ- 6,000 לא קיבלו היתרי בנייה בזמן
 • " החופש הנורא ביותר בחיי " חני בעדות קשה

  תוכן מקודם

 • "איבדנו בעל, אבא וסבא אהוב" משפחת פרוש מתאבלת

  תוכן מקודם

 • "כלפי חוץ הכל היה רגיל" נערה מ'סמינר בית יעקב'

  תוכן מקודם

 • 12 יתומים זעקו השבוע ברוך דיין האמת וכעת הם זועקים אליך

  תוכן מקודם

דו"ח מבקר המדינה נגד תוכנית מחיר למשתכן: אף שמרבית הזכאים בפרויקט הם זוגות צעירים, כמעט 50% מהדירות הן דירות של חמישה חדרים ויותר, ולחלקן הוצמדו גינות או מרפסות גדולות שהעלו את מחירן. נוסף על כך, בחלק מהמחוזות שיווק הקרקעות במסגרת התוכנית לא תאם את אזורי מגוריהם של הזכאים, והדבר עלול להביא לכך שזכאים ישכירו את הדירות שקנו ויתגוררו באזורים אחרים המתאימים לצורכיהם.

מדבר המדינה מזכיר כי, בשנת 2015 החליטה הממשלה להפעיל את התוכנית ”מחיר למשתכן“, כדי להתמודד עם משבר הדיור ולסייע לזוגות צעירים וליחידים חסרי דירה לרכוש דירה במחיר מופחת. בתוכנית נקבע כי במכרזים במסגרת התוכנית יתחרו המציעים (יזמים או קבלנים) על המחיר הנמוך ביותר למ“ר של דירה, וכי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ישווקו את כל הקרקעות במתכונת זו. במסגרת התוכנית יוכלו לרכוש דירה זוגות או יחידים חסרי דירה בני יותר מ-35 ,ואם ייוותרו דירות ללא ביקוש יהיה אפשר לשווקן למשפרי דיור. אם מספר הזכאים לרכישת דירה בפרויקט יעלה על מספר הדירות המוצעות למכירה, ייקבע בהגרלה סדר הקדימות.

בחודשים פברואר עד ספטמבר 2018 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטים ביישום התוכנית מחיר למשתכן. הנושאים שנבדקו היו בין היתר סדרי הגשת הצעות ההחלטה על התוכנית, תכנון הקרקעות, שיווקן, קידום היתרי בנייה וטיפול בפניות זכאים. הביקורת נעשתה במשרד הבינוי והשיכון (משרד הבינוי), ברשות מקרקעי ישראל (רמ“י) ובמטה הדיור הלאומי שבמשרד האוצר. בדיקות השלמה נעשו בעיריות נתניה, מודיעין-מכבים-רעות, אופקים וקריית ביאליק.

דו"ח המבקר קובע כי מטה הדיור, משרד הבינוי ורמ“י לא מיפו את מכלול הצרכים של זכאי התוכנית, ובכלל זה את אזורי הביקוש למגורים וסוגי הדירות המבוקשות. בחלק מהמחוזות לא הייתה התאמה בין היקף השיווקים ובין אזורי מגוריהם של הזכאים. בכך עלולה להיפגע יעילות התוכנית, שתכליתה מתן אפשרות לרכישת דירה לצורכי מגורים וכן עלולה להיפגע יעילותה של הקצאת המשאבים מנקודת מבטו של המשק.

"אף שמרבית הזכאים הם משקי בית צעירים, רבות מיחידות הדיור ששיווקו רמ“י ומשרד הבינוי היו גדולות (%44 הן של 5 חדרים ומעלה), ולחלק מהדירות הוצמדו גינות או מרפסות גדולות מאוד, דבר שהעלה את מחירן", כותבי עורכי הדוח. עם זאת מציין המבקר כי, "מטה הדיור, משרד הבינוי ורמ“י פעלו לתיקון כמה ליקויים שעלו בעת יישום התוכנית, ובכלל זה נקטו בפעולות על מנת לצמצם היקף הבנייה של הדירות הגדולות. כמו כן החלו בתהליך ביצוע של מחקר מלווה אשר ישמש כבסיס לקבלת החלטות בעניין בתוכנית".

עוד קובל המבקר כי מבדיקה של 170,20 יח“ד (שהיו לגביהן בספטמבר 2018 נתונים על מועד זכייתו של היזם במכרז ועל מועד קבלתו של היתר בנייה) עלה כי עבור 5,900 מהן עדיין לא התקבלו היתרי בנייה במועד שבו הקרקע הייתה אמורה להימסר ליזמים הזוכים לצורך התחלת הבנייה. כבר כעת נראה כי צפוי איחור בסיום הבנייה. עיכוב בלוח הזמנים צפוי גם בנוגע לכ-8,600 יח"ד שעבורן התקבלו היתרי בנייה לאחר המועד שבו העבודות היו אמורות להתחיל.

עוד נקבע: הטיפול של משרד הבינוי בפניות הציבור לא עמד באמות המידה שקבע המשרד עצמו. על אף חשיבות התוכנית והיקפה הנרחב, עד מועד סיום הביקורת לא קיימו מטה הדיור ומשרד הבינוי הליך סדור של מדידה והערכה של התוכנית, זאת על מנת לבחון אם התוכנית משיגה את מטרותיה.

מנגד, מבקר המדינה משבח וכותב כי החלטת הממשלה לנקוט פעולות ולהשקיע משאבים כדי להתמודד עם משבר הדיור ולסייע לזוגות צעירים וליחידים חסרי דירה לרכוש דירה הייתה יוזמה נדרשת וחשובה נוכח התמשכות המשבר. רמ“י ומשרד הבינוי קיימו תהליך לניתוח מכרזי שיווק שנכשלו ולהפקת לקחים, במטרה לשפר את השיווקים ולצמצם את הכישלונות.

המבקר ממליץ כי "ראוי שמשרד הבינוי, שמרכז את הטיפול בזכאים, יבחן את האפשרות לפנות אל הזכאים שטרם זכו בדירה או ויתרו על זכייתם, כדי לברר ככל האפשר את צורכיהם, את העדפותיהם ואת יכולותיהם ולמפות אותם. מיפוי זה יאפשר קבלת החלטות מושכלות יותר לא רק בנוגע לשיווק הקרקעות, אלא גם בנוגע לתכנון הפרויקטים וסוגי הדירות שיוצעו בהם".

"ראוי שמשרד הבינוי, רמ“י ומטה הדיור יבחנו לפני השיווק את התאמת התוכניות הקיימות לצורכי אוכלוסיית היעד של התוכנית, ובעיקר יבדקו אם יש מלאי מספק של דירות קטנות. במידת הצורך יש לבצע בתוכניות שינויים כדי להתאימן לצרכים. בנוגע לפרויקטים שמספר הדירות הקטנות בהם קטן ביותר והתוכניות לגביהם אינן ניתנות לשינוי – ראוי לשקול את האפשרות לשווק את הדירות הגדולות במתכונת אחרת, כגון שיווק רגיל בשוק החופשי".

"על משרד הבינוי ומטה הדיור לבחון דרכים נוספות על אלה שננקטו עד כה, לפתרון בעיית העיכובים בקבלת היתרי בנייה. על משרד הבינוי לטפל בפניותיהם של זכאי התוכנית בזמן סביר ולספק להם רמת שירות נאותה, וכן להקפיד כי חברות הבקרה יעמדו ברמת השירות שהוגדרה להן ולפקח על כך באופן שוטף", הצעת המבקר לייעול.

לסיום כותבים עורכי הדוח כי "מחיר למשתכן היא תוכנית דגל של המדינה לפתרון משבר הדיור. לשם יישום התוכנית וכדי לאפשר לחסרי דירה לרכוש דירה במחיר מופחת השקיעה המדינה משאבים רבים והעניקה הנחות ניכרות על מחירי קרקעותיה. על מטה הדיור, משרד הבינוי ורמ“י לפעול ככל האפשר לקיצור לוחות הזמנים ולמניעת עיכובים בשרשרת הייצור של הדירות, במטרה להקדים ככל הניתן את מסירת הדירות לזוכים".

דוח מבקר המדינה על תוכנית מחיר למשתכן by מערכת Jdn on Scribd

כתבות קשורות

"ההונאה היקרה בהיסטוריה": זה הסכום שהממשלה המנופחת עולה לאזרחים
תעשיית התיירות שנפגעה בקורונה - תפוצה ב-60 מיליון ש"ח
אילון מאסק נאם: מתלונן על טסלה ומקפיץ את מטבעות הקריפטו
ג'ף בזוס חזר מהחלל וכבר מכר כרטיסים ב-100 מיליון דולר
החקלאים נגד התכנית של ליברמן: "גזר דין מוות למפעל הציוני החקלאי"
אסון מירון: מבקר המדינה השהה את הביקורת בעקבות הקמת ועדת החקירה
התכנית של משרדי האוצר והחקלאות להוזלת מחירי הפירות והירקות
שותים שתייה מתוקה? הממשלה תטיל עליכם מס גבוה חדש
ממציא דוג'קוין מזהיר: מטבעות הקריפטו בנויים כדי להעשיר את העשירים
"אין סיכוי לעצור את עליות מחירי הדיור על ידי עצירת הביקוש לדירות"
ג'ף בזוס ימריא היום לחלל: "אין לי תחרות עם ריצ'רד ברנסון" • צפו
אילון מאסק החליף תמונת פרופיל ובגלל השתקפות הקפיץ את הקריפטו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן